VÄGEN

Logotyper för Vägen, Folkbildningsrådet samt EU-flaggan med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".

Fokus i projektet VÄGEN är att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Dalslands folkhögskola är en utav 15 folkhögskolor runt om i Sverige som ingår i projektet VÄGEN. Vi är även så kallad nodskola för samordning med två andra skolor i Västsverige – Ljungskile folkhögskola samt Wendelsbergs folkhögskola. 

Projekt VÄGEN – folkhögskolevägen till arbete eller fortsatta studier, syftar till att motverka långvarigt utanförskap. Projektet pågår under en treårsperiod år 2023–2026 och fokuserar på att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, utrikesfödda samt socioekonomiskt drabbade, ska komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Målet är att stärka deltagarens handlingskraft och motivation för att få verktyg att påverka sin livssituation. 

Genom våra pedagogiska insatser hoppas vi kunna bereda vägar till arbete och vidare studier för våra deltagare. 

Varje deltagare kommer att få arbeta med en individuell studie- och etableringsplan som delvis är framtagen i FAMN-projektet för att på bästa sätt kunna stärka den individuella förmågan. 

Kontakt

Nod-ledare:
Anna-Lena Öhman

anna-lena.ohman@vgregion.se
073-048 07 39

 

Västsvenska nod-folkhögskolor som medverkar i projektet

Projektägare och medfinansiär

Folkbildningsrådet är projektägare för Vägen, som medfinansieras av ESF.