FAMN

En EU Flagga

FAMNs mål var att unga nyanlända skulle upptäcka folkhögskolan som ett möjligt utbildningsalternativ för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete. Projektet möjliggjordes genom stöd från Europeiska socialfonden.

I projektet FAMN (Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända) samverkade Dalslands folkhögskola med Folkbildningsrådet och fem andra folkhögskolor.

En viktig del av arbetet var att förstärka, utveckla, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för och med gruppen nyanlända ungdomar upp till 24 år. Målet var att de unga skulle upptäcka folkhögskolan som ett utbildningsalternativ för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete. Ungdomarna var själva en viktig resurs i FAMN i och med sin medverkan i metodutvecklingen. Implementering av goda erfarenheter genomsyrade projektarbetet som pågick från 2019 till 2021.  

Fokus låg också på att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen, kommuner och andra viktiga aktörer som ett led i ett förbättrat integrationsarbete för och med gruppen nyanlända ungdomar. Kopplingen mellan språkintroduktion och folkhögskolan var här ett prioriterat område.

Deltagande organisationer:

Med stöd av Europeiska socialfonden arbetade Folkbildningsrådet, som var projektägare, tillsammans med Eslövs folkhögskola, Hagabergs folkhögskola, Marieborgs folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola, Västerås folkhögskola (fram till och med 31 aug 2020) och Dalslands folkhögskola.