Allmän kurs Dyslexi

Två deltagare som samtalar och ler.

Den här inriktningen passar för dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar med ämnet svenska på ett stimulerande sätt och stöttar deltagare i övriga ämnen.

Helfart, 15 år, Trollhättan, start 21 augusti 2023

Ansökan

OBS! Ansökan inför höstterminen 2023 är nu stängd. Varmt välkommen att söka igen nästa antagningsomgång.

Du söker till kursen genom vår ansökningsportal SchoolSoft. Du kommer att behöva bifoga:

  • Personbevis eller bevis på samordningsnummer
  • Eventuella betyg (om du fortfarande studerar kan du komplettera betygen senare.

Vem kan söka?

Du behöver inte ha en utredning eller underlag för att få stöd i dina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Språkpedagogisk kartläggning genomförs av dyslexipedagog på skolan om det behövs.

Kursbeskrivning

Under 16 lektioner per vecka används ämnet svenska på ett stimulerande sätt. Vi använder materialet Steg för Steg – ett väl utvecklat dyslexiprogram för vuxna, och ger tillgång till alternativa verktyg i lärandet.

Vill du studera på heltid? Det är inga problem. Du kan välja till andra kurser som finns på skolan.

Tema för alla studerande

Under en heldag varje månad deltar de som studerar på skolan i olika teman. Temastudierna utvecklas genom ett samarbete mellan lärarna och deltagarna. Syftet är att hitta nya kunskapsfält, helt frigjorda från vanliga ämnesstrukturer. 

Ansökan

OBS! Ansökan inför höstterminen 2023 är nu stängd. Varmt välkommen att söka igen nästa antagningsomgång.

Du söker till kursen genom vår ansökningsportal SchoolSoft. Du kommer att behöva bifoga:

  • Personbevis eller bevis på samordningsnummer
  • Eventuella betyg (om du fortfarande studerar kan du komplettera betygen senare.

 

Läsårstider

2022-2023:
Hösttermin: 24 augusti 2022–20 december 2022
Vårtermin: 9 januari 2023–2 juni 2023

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

Vem kan söka?

Du behöver inte ha en utredning eller underlag för att få stöd i dina läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Språkpedagogisk kartläggning genomförs av dyslexipedagog på skolan om det behövs.

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning

CSN gymnasial nivå

Kursen är berättigad till studiemedel på gymnasial nivå från och med hösten det år som du fyller 20 år.

Kursansvarig

Ulrika Strandlind
Mejl: ulrika.strandlind@vgregion.se

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 600 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.