Projekt

Dalslands folkhögskola deltar i ett antal olika projekt, som du kan läsa mer om på undersidorna.

Pågående projekt

Bogemenskap Dalsland

Ett Leaderfinansierat projekt inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper för att skapa en levande landsbygd i Dalsland.

Läs mer om Bogemenskap Dalsland

Helhetslyftet

Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. Dalslands folkhögskola medverkar i Helhetslyftet med två stycken jobbspår.

Läs mer om Helhetslyftet

Min story - Vår Agenda

Det Arvsfondsfinansierade projektet Min story - Vår agenda tar avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med de globala utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. 

Läs mer om Min story - Vår Agenda

VÄGEN

Projektet VÄGEN pågår under tre år och fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Läs mer om VÄGEN

Tidigare projekt

ALL-IN

Projektet ALL-IN vände sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som stod långt från arbetsmarknaden och som var i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning. Medel från ESF (Europeiska socialfonden) finansierade projektet.

Läs mer om ALL-IN

FAMN

FAMNs mål var att unga nyanlända skulle upptäcka folkhögskolan som ett möjligt utbildningsalternativ för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete. Projektet möjliggjordes genom stöd från Europeiska socialfonden.

Läs mer om FAMN

Vi-projektet

Vi-projektet, som medfinansierades av ESF, hade som mål att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektet pågick år 2020–2022 och ägdes av Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Vi-projektet

Vårt Färgelanda

Projektet Vårt Färgelanda hade som mål att utveckla samhällets centrum till en attraktiv mötesplats.

Läs mer om Vårt Färgelanda