Projekt

   Dalslands folkhögskola deltar i ett antal olika projekt, som du kan läsa mer om på undersidorna.

   Pågående projekt

   Bogemenskap Dalsland

   Ett Leaderfinansierat projekt inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper för att skapa en levande landsbygd i Dalsland.

   Läs mer om Bogemenskap Dalsland

   Helhetslyftet

   Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. Dalslands folkhögskola medverkar i Helhetslyftet med två stycken jobbspår.

   Läs mer om Helhetslyftet

   Min story - Vår Agenda

   Det Arvsfondsfinansierade projektet Min story - Vår agenda tar avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med de globala utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. 

   Läs mer om Min story - Vår Agenda

   VÄGEN

   Projektet VÄGEN pågår under tre år och fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

   Läs mer om VÄGEN

   Tidigare projekt

   ALL-IN

   Projektet ALL-IN vände sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som stod långt från arbetsmarknaden och som var i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning. Medel från ESF (Europeiska socialfonden) finansierade projektet.

   Läs mer om ALL-IN

   FAMN

   FAMNs mål var att unga nyanlända skulle upptäcka folkhögskolan som ett möjligt utbildningsalternativ för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete. Projektet möjliggjordes genom stöd från Europeiska socialfonden.

   Läs mer om FAMN

   Vi-projektet

   Vi-projektet, som medfinansierades av ESF, hade som mål att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektet pågick år 2020–2022 och ägdes av Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

   Läs mer om Vi-projektet

   Vårt Färgelanda

   Projektet Vårt Färgelanda hade som mål att utveckla samhällets centrum till en attraktiv mötesplats.

   Läs mer om Vårt Färgelanda