Vårt Färgelanda

Projektet Vårt Färgelanda hade som mål att utveckla samhällets centrum till en attraktiv mötesplats.

Bakgrund

Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun samt ett antal privata och ideella aktörer fick medel för att genomföra ett projekt kring platsutveckling. Målet var att utveckla Färgelanda centrum till en attraktiv mötesplats – självklart i samråd med kommunens invånare.

Västra Götalandsregionen var huvudfinansiär för projektet och platsutvecklingsprojektet i Färgelanda var ett av sex stycken som beviljades runt om i Västra Götaland.

Projektet ledde bland annat till att en ny samhällsorganisation bildades, med målet att fortsätta det förbättringsarbete som påbörjats.

Läs gärna mer om projektresultaten i pressmeddelandet nedan:

Ny samhällsförening bildas i Färgelanda

Aktörer som deltog i projektet

Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun, Dalslands Sparbank, Valbohem, Studieförbundet Vuxenskolan, Södra Valbo Hembygdsförening och Coompanion.

Kontaktuppgifter