Min story - Vår agenda!

Deltagare på Dalslands folkhögskolas Allmänna kurs.

Ett projekt om deltagares berättelser och engagemang. Finansieras av Allmänna arvsfonden. Pågår 2021-2023.

Dalslands folkhögskola deltar i det arvsfondsfinansierade projektet Min story - Vår agenda. Här är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus. Målet är att förvandla Agenda 2030 till en personlig angelägenhet för unga. Projektet tar därför avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med de globala utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. 

Genom att tillsammans med deltagare från folkhögskolans allmänna kurs utforska nya metoder och verktyg för att berätta och äga sin egen historia skapar projektet nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Sju folkhögskolor deltar

Sju folkhögskolor deltar i projektet och metodutveckling sker i de egna klassrummen samt under gemensamma digitala och fysiska workshops. En viktig del av projektet är möjligheten till nätverkande mellan de olika skolorna och framförallt de unga deltagarna. Projektägare är Sveriges folkhögskolor.

Jag, vi, världen-metoden

Metoden som ska utvecklas i projektet kallas för "Jag, vi, världen-metoden". Den innebär i korthet att deltagarna delar personliga berättelser om att göra skillnad, för att sedan koppla dessa till de globala målen och möjliggöra för nya engagemang. 

Projektets erfarenheter, utvecklade metoder och resultat kommer att göras digitalt tillgängliga och utbildningsmaterial för lärare, personal och andra intressenter kommer att tas fram. 

Projektet pågår september 2021-september 2023.