Helhetslyftet

Tre personer drar upp en plattform med en fjärde person på i ett träd, så att den fjärde personen kan plocka äpplen från trädet. I trädet står texten hälsa, föräldrastöd, SFI, Yrkesutbildning och jobbspår.
Fotograf: Mattias Kvick

Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Helhetslyftet syftar också till ökad samsyn, samordning och samverkan mellan aktörer med ansvar inom integrationsområdet. Dalslands folkhögskola medverkar i Helhetslyftet med två stycken jobbspår.

Jobbspår Vård Trollhättan

Jobbspår vård bedrivs i samverkan med Trollhättans Stad och riktar sig primärt till tredjelandsmedborgare. Kursen startar med en termin studier i svenska med tydlig koppling mot vård. Därefter varvas teori med praktik i kommunens verksamhet. Teorin består av delkurser från yrkeskurs Vård- och Omsorg (YVO) som motsvarar Skolverkets och Vård- och Omsorgscolleges nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Kursens längd anpassas efter individuella behov.

Förberedande jobbspår Vänersborg

Förberedande jobbspår Vänersborg bedrivs i samverkan med Vänersborgs kommun och riktar sig primärt till tredjelandsmedborgare. Kursen varvar språkutbildning med avstamp i metodiken från kursen Du och Ditt liv och varvas med praktik i kommunens regi. Målet med satsningen är att prova på yrkeslivet i en anpassad miljö, förbättra språkkunskaper och öka möjligheterna till egenförsörjning. Kursens längd anpassas efter individuella behov.

Kontakt

Kontaktperson: Annica Paulsson Kihlstrand

Mejl: annika.paulsson.kihlstrand@vgregion.se