Allmän kurs Gymnasienivå

Foto på en deltagare på folkhögskolan, som tittar åt sidan i keps och rutig skjorta,

Allmän kurs Gymnasienivå är en flexibel kurs där du kan komplettera gymnasiet.

Helfart, 1-3 år, Trollhättan, start 19 augusti 2024

Kursbeskrivning

På Allmän kurs Gymnasieinriktning bygger du ditt eget schema. Det ska omfatta minst tjugo timmar fördelat på femton lektioner per vecka. Det hålls lektioner i olika ämnen, men det finns också lärarledda studiepass där du väljer inriktning själv.

Du som saknar svenska som andraspråk, samhällskunskap och naturkunskap har möjlighet att läsa in dessa ämnen i ett tematiskt, sammanhållet block. När man studerar tematiskt så fördjupar gruppen sig i olika frågor – gränserna mellan klassiska skolämnen suddas ut.

Vilka kurser ska du välja:

Vilka kurser du väljer beror på dina mål och dina tidigare studieresultat. Om du vill söka till högskola eller universitet efter studierna behöver du uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier.

Nedanför kan du se vilka kurser som ingår i den grundläggande behörigheten för högskola/universitet och yrkeshögskola.

OBS! Ibland behöver du även andra behörigheter för att komma in på utbildningen du vill gå. Därför är det viktigt att du redan från början tar reda på vad som krävs.

Grundläggande behörighet till högskola/universitet

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Matematik 1 a, b, eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a, b, eller c 
 • Samhällskunskap 1a1
 • Engelska 5 
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1 
 • Historia 1a1

För grundläggande behörighet krävs också tre år på gymnasienivå. Du kan räkna in tidigare studier om vi bedömer att de har varit på gymnasial nivå.

Om studier på folkhögskola

När du studerar på folkhögskola ligger ett stort fokus på att samtala och att arbeta i grupp. Att delta aktivt under lektionerna ses som en viktig del av lärandet. För att din tid på skolan ska bli så bra som möjligt har du regelbundet kontakt med en mentor. En mentor är en lärare som stöttar dig lite extra kring din studiesituation.

Tema för alla studerande

Några gånger per termin deltar de som studerar på skolan i olika teman. Temastudierna utvecklas genom ett samarbete mellan lärarna och deltagarna. Syftet är att hitta nya kunskapsfält, helt frigjorda från vanliga ämnesstrukturer. 

Efter utbildningen

Om du läst de ämnen som behövs kan du söka till yrkeshögskola, högskola och universitet efter att ha fullföljt Allmän kurs Gymnasieinriktning.

Du får inte betyg i enskilda ämnen hos oss. Istället får du ett omdöme som visar vilka ämnen du har behörighet i och som beskriver dina framtida studieförutsättningar. Ett bra omdöme ger goda chanser att komma in på olika högskolor.

Förkunskapskrav och antagningsvillkor

Förkunskapskrav: Kunskaper som motsvarar den nioåriga grundskolan. Du som kommer från ett annat land bör ha kunskaper i svenska som motsvarar grundskolans svenska som andraspråk.

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning

Samordnare Allmän kurs Gymnasieinriktning

Anna-Lena Öhman

Mejl: anna-lena.ohman@vgregion.se

Läsårstider

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

2024-2025:
Hösttermin: 19 augusti 2024–20 december 2025
Vårtermin: 7 januari 2025–5 juni 2025

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 700 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

CSN gymnasial nivå

Kursen är berättigad till studiemedel på gymnasial nivå från och med hösten det år som du fyller 20 år.