Yrkeskurs vård och omsorg (YVO)

En folkhögskoledeltagare som läser till undersköterska som hjälper en sittande person.

Bli yrkesutbildad inom en bransch där det råder brist på arbetskraft! Efter att ha genomfört studierna med godkänt resultat har du de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska.

Helfart, 2 år, Trollhättan, start 19 augusti 2024

Kursbeskrivning

Den här tvååriga utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Under studietiden varvas klassrumsundervisning med teori och praktik. Deltagarna arbetar med praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, genomgångar och egen instudering av texter.

Behöver du andra behörigheter för att bli klar med gymnasiet kan du även få ett studieprogram som inkluderar någon enstaka kurs på vår allmänna linje. Under en del av kursen genomför du praktik på arbetsplatser inom vården.

Exempel på kurser

  • Omvårdnad 1
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  • Psykiatri 1
  • Psykologi 1

Här kan du se kursplanen för Yrkeskurs vård och omsorg.

Förkunskapskrav och antagningskriterier

Förkunskapskrav: Grundläggande krav är avklarad grundskola eller motsvarande. Om du behöver komplettera något enstaka ämne så kan det finnas möjlighet att göra detta hos oss. Du behöver ha kunskaper i svenska motsvarande minst SVA-grund.

Här kan du se kursens antagningskriterier

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 700 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

Läsårstider

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

2024-2025:
Hösttermin: 19 augusti 2024–20 december 2025
Vårtermin: 7 januari 2025–5 juni 2025

CSN gymnasial nivå

Kursen är berättigad till studiemedel på gymnasial nivå från och med hösten det år som du fyller 20 år.

Kursansvarig

Helena Nordberg

Mejl: helena.nordberg@vgregion.se