Antagning till Yrkeskurs vård och omsorg

Kursens mål

Att deltagarna ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som motsvarar kursplanen för utbildning av undersköterska i enlighet med de nationella riktlinjerna som antagits av Vård och omsorgscollege. Deltagarna ska vara redo för att arbeta i yrken inom vård och omsorg.

Sista ansökningsdatum

Vi behöver din ansökan senast 15/4 2023 (löpande antagning sker dock till en del av kursplatserna). Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas löpande i mån av plats. Varmt välkommen att söka till oss!

Fullständig ansökan innehåller

  • Betyg/ intyg på tidigare studier.
  • Personbevis.
  • Personligt brev.
  • Ifyllt ansökningsformulär i ScoolSoft, skolans ansökningsportal.
  • Obligatorisk intervju på plats på skolan eller genom ett digitalt möte.

Förkunskaper

Grundläggande krav är motsvarande grundskola med kunskaper i svenska
motsvarande minst SVA-grund.

Urvalskriterier

Urval görs med intervjun som grund. Urvalskriterier är personlig mognad och samarbetsförmåga, samt motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas för ett läsår i taget av biträdande rektor i samråd med kursens huvudlärare.

Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskrivna under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller e-post. Om det är 1 månad eller mer tillkursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv.

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.
Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att
antagningsbesked mottagits.
Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet