Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF)

Två folkhögskoledeltagare i ett klassrum. Den ena ser ut att tänka högt och den andra noterar tankarna på ett papper.

Den här kursen riktar sig till dig som är arbetssökande och inte har slutfört grund- eller gymnasieskolan.

Helfart, tre månader, Trollhättan, kursstart varje måndag

Ansökan

Platserna på kursen tillsätts av Arbetsförmedlingen. Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att gå kursen.

Kontakta Arbetsförmedlingen

Kursbeskrivning

På folkhögskolan är gruppen viktig. Du jobbar i en mindre grupp med tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Arbetet är ofta praktiskt och temainriktat.

Under kursens gång kan du:

  • Repetera kärnämnen.
  • Träna studieteknik.
  • Pröva andra aktiviteter.

Upplägget varierar beroende på deltagarnas önskemål. Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. 

Läs mer om Studiemotiverande Folkhögskolekurs på Arbetsförmedlingens hemsida:

Studiemotiverande kurs på folkhögskola Arbetsförmedlingen

Kurstider och kurslängd

Kursen är tre månader lång. Undervisningen bedrivs på heltid måndag–fredag. 

Syfte

Syftet är att göra det lättare för dig att slutföra dina studier. Dels genom att öka din motivation och dels genom att du lär dig olika studietekniker. Detta ökar i sin tur dina chanser till ett jobb. 

Efter kursen

Alla som fullföljt kursen får ett intyg.

Krav

Krav: Du saknar fullständigt gymnasium eller grundskola. Du är också  registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

 

Finansiering

Kursen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är böcker och skrivmaterial. Du behåller även eventuella bidrag från Arbetsförmedlingen/eventuellt försörjningstöd när du går kursen. Du kan få reseersättning på upp till 2 000 kronor för att du ska kunna ta dig mellan kursen och ditt hem.

Kursansvariga