Allmän kurs Grund 2

En ansiktsbild på en folkhögskoledeltagare. Han lyssnar på en annan person.

Ansök till Allmän kurs Grund 2

Varmt välkommen att ansöka via portalen SchoolSoft! Sista ansökningsdag var 15 maj men det går bra att skicka in en ansökan. Vi behandlar din ansökan i mån av plats. Observera att vi har löpande antagning till en del av kursplatserna.

Allmän kurs Grund 2 i Trollhättan erbjuder dig möjligheten att läsa in grundskolan.

Helfart, 1-2 år, Trollhättan, start 19 augusti 2024

Om Allmän kurs Grund 2

Som deltagare på Allmän kurs Grund 2 läser du in grundskolan i en lugn atmosfär med stöttande lärare. Du studerar SO (samhällskunskap, historia, religion), NO (biologi, fysik, kemi) och svenska/svenska som andraspråk i ett sammanhållet, tematiskt grundblock. Det finns även möjlighet att välja till engelska och matte. 

Vilka ämnen ingår?

  • SO (Samhällskunskap, historia, religion)
  • NO (Biologi, fysik, kemi)
  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska (valbart)
  • Matte (valbart)

Om studier på folkhögskola

När du studerar på folkhögskola ligger ett stort fokus på att samtala och att arbeta i grupp. Att delta aktivt under lektionerna ses som en viktig del av lärandet. För att din tid på skolan ska bli så bra som möjligt har du regelbundet kontakt med en mentor. En mentor är en lärare som stöttar dig lite extra kring din studiesituation.

Tema för alla studerande

Några gånger per termin deltar de som studerar på skolan i olika teman. Temastudierna utvecklas genom ett samarbete mellan lärarna och deltagarna. Syftet är att hitta nya kunskapsfält, helt frigjorda från vanliga ämnesstrukturer. 

Efter avklarad kurs

De som fullföljt kursen får ett skriftligt intyg. I intyget står det att du har kunskaper som motsvarar grundskolans krav.

Kursansvariga

Läsårstider

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

2024-2025:
Hösttermin: 19 augusti 2024–20 december 2025
Vårtermin: 7 januari 2025–5 juni 2025

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 700 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad på grundnivå från och med det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav och antagningskriterier

Förkunskapskrav: Du bör som lägst ha svenskakunskaper motsvarande SFI D.

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning