Att studera på folkhögskola

Två personer som skrattar i ett klassrum

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika erfarenheter.

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag i utbildningen. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. Temadagar och studieresor kan också utgöra en del av studierna. 

Som kursdeltagare tar du själv ett stort ansvar för din egen utveckling. Läraren fungerar snarare som en handledare i din kunskapsprocess än som den som talar om "de rätta svaren" för dig.

Studeranderätt och inflytande

Skolan är till för dig som läser här. På folkhögskolan finns det därför stora möjligheter att själv påverka kursernas innehåll och arbetssätt. För att skolan ska fungera för alla som studerar eller jobbar här finns det vissa regler som gäller.

I PDF-dokumentet nedan kan du läsa mer om dina rättigheter samt vilka regler som finns.

Studeranderätt Folkhögskoleförvaltningen

Folkhögskolans pedagogiska miljö

Videon nedan ger en inblick i folkhögskolan som utbildningsform.

Mycket av informationen på den här sidan är hämtad från Folkhögskola.nu.

Finansiering

Som studerande hos oss kan du oftast söka studiemedel hos CSN. I vissa fall kan annan finansiering förekomma – prata med din hemkommun, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Mer information om CSN på folkhögskola.nu