Allmän kurs HögskoleVux

En folkhögskoledeltagare som läser i en bok. I bakgrunden ser vi en annan folkhögskoledeltagare.

Ansök till Allmän kurs HögskoleVux Trollhättan

Du ansöker via portalen SchoolSoft. Sista ansökningsdag var 15 maj men det går bra att skicka in en ansökan. Vi behandlar din ansökan i mån av plats. Observera att vi har löpande antagning till en del av kursplatserna.

Allmän kurs med högskolepoäng riktar sig till dig som vill studera på högskola eller universitet och som därför behöver komplettera dina tidigare studier från folkhögskolan, gymnasiet eller en utbildning i utlandet. Förutom att läsa ämnen som du saknar på gymnasienivå så går du även kursen Introduktion till högskolestudier, som ger 15 högskolepoäng. När du klarat av dina studier har du möjlighet att söka en garantiplats på några av Högskolan Västs utbildningar!

Helfart, 1 år, Trollhättan, start 19 augusti 2024

Allmän kurs HögskoleVux

Inriktningen Allmän kurs HögskoleVux passar för dig som är i slutet av dina gymnasiestudier. Du kompletterar dina behörigheter och som en del av utbildningen läser du även kursen Introduktion till högskolestudier som ges av Högskolan Väst och ger 15 högskolepoäng.

Om studier på Dalslands folkhögskola

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag i utbildningen. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. Friluftsdagar, kulturupplevelser, temadagar och studieresor utgöra också en del av studierna. 

Här på skolan lägger vi stor vikt vid förmågan att samarbeta vilket gör att du kommer att arbeta nära lärarna och tillsammans med dina kurskamrater. Detta skapar en trygg atmosfär där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Eftersom grupperna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Genom att påbörja studierna på högskola samtidigt som du gör klart dina behörigheter är målet att du efter kursen ska känna dig trygg med övergången till studier på högskola.

Om kursen Introduktion till högskolestudier 15 högskolepoäng (hp)

Kursen ges av Högskolan Väst. Denna kurs erbjuds via lärarledd fjärrundervisning från Högskolan Väst, med stöd av folkhögskollärare på plats i Trollhättan, en dag i veckan. Målet är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt.

Kursen ger en bred introduktion till högskolestudier och utgår från fyra perspektiv: Akademiskt självförtroende, utbildning/bildning, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling ur ett utbildningsperspektiv.

På kursen arbetar vi med områden som källkritiskt förhållningssätt, introduktion till vetenskapsteori och hur man skriver akademisk text. Vi exemplifierar och förklarar vanliga undervisningsformer och examinationer inom högskolan som ett led i att förbereda kursdeltagarna på kommande högskolestudier. Under kursens gång får deltagarna möjlighet att ta reda på mer om olika högskoleutbildningar och inom vilka områden det finns ett behov av arbetskraft. Det kommer även erbjudas inriktade föreläsningar mot samhällsbärande yrken. 

Läs mer om kursen på Högskolan Väst - HögskoleVux (hv.se)

Möjlighet att söka en garantiplats på Högskolan Väst efter utbildningen

När du klarat utbildningen har du bland annat, till direkt påföljande läsår, möjlighet att söka en garantiplats vid någon av följande utbildningar på Högskolan Väst:

  • Programmet för socialpsykiatrisk vård
  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet förskoleklass, 1-3
  • Personalvetarprogrammet
  • Systemvetarprogrammet
  • Internationella programmet för politik och ekonomi
  • Lantmätarprogrammet

OBS! Det finns ett begränsat antal garantiplatser på varje program. Fler utbildningar där du kan söka en garantiplats kan tillkomma. 

Folkhögskoledeltagare i klassrummet

Välkommen att hälsa på!

Vill du få en känsla för hur det är att gå på folkhögskola? Vi tar självklart gärna emot studiebesök och anpassar upplägget efter dig! Varmt välkommen att läsa mer här!

Förkunskapskrav och antagningsvillkor

Tidigare studier på folkhögskola, gymnasium eller motsvarande skolform. Vi tillämpar individuell bedömning. Vi kan också i vissa fall tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet.

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Katarina Johansson på katarina.me.johansson@vgregion.se om du är osäker på om kursen passar för dig.

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning

Hur ansöker jag till kurser i Trollhättan

Ansökningsknapparna skickar dig vidare till SchoolSoft där du kan skapa ett konto/logga in och söka kursen. Du kommer att behöva bifoga ett personligt brev, personbevis eller bevis på att du har ett samordningsnummer samt eventuellt betyg (betyget kan kompletteras senare om du fortfarande studerar).

Kom ihåg dina användaruppgifter i SchoolSoft så att du kan gå tillbaka och tacka ja eller nej om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta oss med frågor om kursen.

Mejl: dalslands.folkhogskola@vgregion.se

 

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 700 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

CSN gymnasial nivå

Kursen är berättigad till studiemedel på gymnasial nivå från och med hösten det år som du fyller 20 år.