Stöd under studierna

Två deltagare som samtalar med en pedagog vid ett bord.

Undervisningen på folkhögskola bedrivs i mindre grupper. Under antagningsperioden kommer personalen på folkhögskolan att kontakta dig som sökt för ett inledande samtal. Ett av syftena är att ta reda på vilket stöd du som deltagare behöver för att kunna klara studierna. Under samtalet berättar även lärarna om vilket stöd som skolan kan erbjuda.

Alla som studerar Allmän kurs på skolan har en egen mentor och gör en egen studieplanering. En mentor är en lärare tillsammans arbetar med dig för att din studiesituation ska bli så bra som möjligt.

Om du har en funktionsnedsättning kan skolan söka om särskilt utbildningsstöd för att göra studierna så tillgängliga som möjligt för dig. Det kan handla om allt från stöd i dina vardagsrutiner till extra stöttning kring skrivande och läsning.

Vi på skolan kan enbart söka stöd för sådant som inte redan tillgodoses av någon annan part, till exempel Försäkringskassan eller kommunen.

Skolan har även möjlighet att söka förstärkningsbidrag och språkligt stöd. Stödet används till att öka lärartätheten eller minska gruppstorlekar där det finns behov av detta.

 

Kontakt

Frågan om stöd i studier tas under det första första mentorssamtalet med respektive lärare. För generella frågor, kontakta gärna rektor Annica Paulsson Kihlstrand.

Mejl: annica.paulsson.kihlstrand@vgregion.se