Studeranderätt och likabehandlingsplan

Skolan är till för dig som läser här. På folkhögskolan finns det därför stora möjligheter att själv påverka kursernas innehåll och arbetssätt. För att skolan ska fungera för alla som studerar eller jobbar här finns det vissa regler som gäller.

Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter samt vilka regler som finns. Du kan även ta del av skolans likabehandlingsplan.

 

Studeranderätt

Obs! Från 22 januari 2024 har vi en uppdaterad Studeranderätt på alla VGR folkhögskolor. Du hittar det på nedanstående länk.

Studeranderätt på Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) och hur du tar kontakt med dem.