Kursplan Yrkeskurs vård och omsorg

En folkhögskoledelragare som läser till undersköterska som tittar in i kameran. I bakgrunden syns en annan deltagare som läser.

Här kan du se kursplanen för Yrkeskurs vård och omsorg.

Kursplan  YVO 2021-2023

Termin 1:

 • Anatomi Fysiologi 1 (50p)
 • Omvårdnad 1 (100p)
 • Social omsorg 1 (100p)
 • Psykiatri 1 (100p)

Termin 2:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p)
 • Psykologi 1 (50p)

 

Termin 3

 • Anatomi Fysiologi 2 (50p)
 • Omvårdnad 2 (100p)
 • Social omsorg 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)

Termin 4

 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Vård- och Omsorg Specialisering (100p)