Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt ALL-IN

En deltagare på kursen Du och ditt liv under en samtalsövning.

Projektet ALL-IN vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning. Medel från ESF (Europeiska socialfonden) finansierar projektet . ALL-IN består av flera olika insatser. Dalslands folkhögskola tillhandahåller kursen Du och Ditt Liv i Trollhättan, Vänersborg, Bengtsfors och Mellerud.

De tre insatserna inom ALL-IN

  • Du och ditt liv – Språkutbildning
  • Hälsoskolan – Hälsofrämjande och motivationshöjande aktivitet
  • Vägen vidare – Arbets- och studieförberedande insats

Projektets syften

  • Ett livsrum utanför hemmet
  • Empowerment för stärkt självkänsla
  • Ökad förståelse för hur det svenska samhället fungerar avseende demokrati, utbildning, arbetsmarknad och på övriga områden som kvinnorna själva är med och definierar 
  • Självständighet och en förståelse för vad självständighet innebär. 
  • En förmåga att våga ta ansvar för de egna valen och bedöma konsekvenserna.

Du och Ditt Liv – språkstudier på heltid

För dig som är i behov av att praktisera det svenska språket erbjuder vi 1-5 terminer av kursen Du och Ditt liv på heltid på Dalslands folkhögskola. Det är en utbildning i svenska språket med fokus på talad svenska. Språkmetoden grundar sig på variation i inlärningen och användandet av alla sinnen.

I kursen Du och Ditt Liv är deltagaren i fokus. Vi ser varje individ som kunskapsbärare av sina egna erfarenheter som de kan dela med sig av och lära andra, ett ömsesidigt lärande. I ett större perspektiv handlar kursen om att minska utanförskap till följd av segregation och bidra till inkludering. Det gör vi genom att öka medvetenheten hos utrikesfödda kortutbildade kvinnor om deras rätt till liv och utveckling och att den rätten bär med sig verktyg för att stärka deras och familjens möjligheter till inkludering i samhället.

Främst får deltagarna använda det svenska språket på så många olika sätt som möjligt, med så många sinnen som möjligt. Det kan vara diskussioner, samtal, läsa, skriva, lyssna och att få använda språket praktiskt på olika sätt. Genom att tex få lösa olika uppgifter ute på stan, ha pedagogiska promenader, handla och laga mat tillsammans, skapande verksamhet och musik. Detta är några sätt vi arbetar på.

Vi arbetar också mycket med trygghet och relationer, att deltagarna vet att skolan är en trygg miljö där de blir bekräftade och sedda av oss pedagoger. Vi försöker stärka deltagarna på många olika sätt, tex genom individuella samtal, mentorssamtal, där deltagarna är i fokus och kan prata med en pedagog om framtiden, möjligheter och svårigheter utan att känna sig bedömda.

Målet är att bygga broar mellan de olika insatserna i All-in och att upparbeta ett nära samarbete med respektive kommun så att ingen människa ska falla mellan stolarna. Tillsammans vill vi skapa en meningsfull vardag för deltagarna.

Mer information:

För mer information om projektet är du varmt välkommen att kontakta projektkoordinator Suz Kvick Larsson på följande mailadress: suz.kvick.larsson@vgregion.se

Besök ALL-IN:s hemsida

EU-flagga

Ett ESF-projekt

ALL-IN finansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Besök ESF:s hemsida här.

Senast uppdaterad: 2021-11-15 16:27