Bildstöd underlättar språkinlärningen på Dalslands folkhögskola

Det som diskuteras ritas också. Vi har hälsat på kursen Du och Ditt Liv i Vänersborg, där ett annorlunda grepp används för att underlätta språkinlärningen.

Ett knäpptyst klassrum upplever man sällan på kursen Du och Ditt liv. Det är meningen att det ska vara så – deltagarna läser svenska och ett extra fokus ligger på att tala. Under den här eftermiddagen leds lektionen av Matilda Kannerholt och Mattias Kvick.

 – Vad har ni gjort i helgen? Jag tycker att vi kör en runda, så att alla får berätta, säger Matilda Kannerholt.

Pratandet är populärt

De närvarande berättar en efter en om veckoslutets olika göromål medan Matilda antecknar allt på tavlan. Ibland glider samtalet in på annat. Två deltagare har hälsat på en kvinna som har gått kursen förut, men som nu är föräldraledig. Det pratas en stund om hur det går med bebisen innan rundan går vidare.

Just pratandet, att få diskutera många olika ämnen, är något som deltagarna gillar:

– Innan jag kom till skolan kunde jag inte mycket svenska. Jag bodde här, men kunde inte prata mycket. Nu lär jag mig ord hela tiden, berättar Mino Nur Mohamud.

– Det är bra med Mattias också, fortsätter hon. Han ritar. Man förstår mer när man kan se också.

Det började med en tecknad solros

De andra deltagarna nickar instämmande. Sedan i slutet av september arbetar tecknaren Mattias Kvick på kursen. När han är med på lektionerna ritar han bilder som stöd under samtalet. Han kom in i Du och Ditt Liv-världen tack vare en solros.

– Jag hälsade på i klassrummet och just den här dagen pratade de om odling. En solros nämndes och flera av deltagarna visste inte vad det var. Då kom det ett ”Mattias, du kan väl rita en solros”. Sedan utvecklades det och i slutet av lektionen hade jag ritat en hel kolonilott, säger han och skrattar.

Viktigt med variation

Mattias illustrationer var uppskattade av deltagarna och passade även in i kursens övriga sätt att arbeta med det svenska språket. Att använda variation och alla sinnen för att lära sig är en grundpelare. Sång och att lösa uppgifter ute på stan har varit några inslag under studierna.

– Den tecknade kolonilotten som växte och växte gav liv åt samtalet, berättar Mattias. Det fanns så oerhört mycket spännande potential. Vi kände att det här kunde utvecklas vidare.

Bilder visar på möjligheter

– Dessutom finns det en styrka i att personer som påminner om deltagarna syns i många olika situationer, fyller Matilda i. Efter en teckning Mattias gjorde så frågade flera av kvinnorna ”Åh, kan kvinnor bli det här yrket i Sverige?”. Bilder visar på möjligheter och väcker nya tankar.

Det ena ledde till det andra och nu arbetar Mattias på kursen var fjortonde dag. Just idag ritar han personer i olika jobbsituationer. Deltagarna ska komma på vad yrkena heter. Även idag är illustrationerna uppskattade.

– Det är lättare att komma ihåg med bilder, säger deltagaren Ayaan Ismali Ali.

Mer information om Du och Ditt Liv

Dalslands folkhögskola arrangerar språkkursen Du och Ditt Liv som en del av ALL-IN, ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Förutom folkhögskolan deltar Arbetsförmedlingen och sex kommuner i projektet. Målgruppen är utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning.

Projektet ALL-IN avslutas 23 december 2021, men Dalslands folkhögskola fortsätter med kursen Du och Ditt Liv i Vänersborg och Trollhättan även under våren 2022.

ALL-IN:s hemsida