Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kursplan för ettårig eftergymnasial utbildning Det goda livet för en hållbar framtid (DGL)

Kursplan – Det goda livet, för en hållbar framtid, ettårig utbildning vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Kursplanen skapad 2022-01-05
 
 

Eftergymnasial utbildning, särskild kurs vid folkhögskola

Antagningskrav

Allmän behörighet svenskt gymnasium eller motsvarande med Engelska 5 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Kursens mål

Att deltagarna efter kursen har tillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. De har också efter kursen kunskap om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på individnivå.

Presentation av olika delmoment i kursen

Omfattning på delmomenten varierar, vissa moment pågår med ett antal timmar varje vecka under längre tid, såsom hela läsåret eller del av termin. Andra moment studeras under en temavecka eller som en intensivkurs i 2-3 dagar.

Deltagare har möjlighet att skräddarsy sin egen studieplan genom att välja en fördjupning och läser därmed de andra mer översiktligt. Det är inte möjligt att på ett år hinna fördjupa sig i allt.

Kurslitteraturen uppdateras kontinuerligt för att vara aktuell och ta tillvara ny information och nya tankar. Det mesta finns att låna på skolan så du behöver inte köpa några böcker i förväg.

Hållbarhetsbegreppet och Agenda 2030

Detta moment löper som en röd tråd genom hela kursen och tas upp på olika sätt i de andra delmomenten

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna en gemensam grund för samtalet om klimat, hållbarhet och omställning.
 • Att ge grundläggande kunskaper om begrepp och modeller inom ekonomi, ekologi och sociologi som är relevanta för att tolka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och för att förstå hållbarhetsproblemen på djupet.
 • Att ge en överblick av olika inriktningar, bakgrund, ideologi och avsikter som företag, myndig­heter och organisationer har, när de vill förknippa sin verksamhet med begrepp som hållbar, ekologisk, omställning eller andra begrepp som stärker deras varumärke.

Innehåll:

 • De tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
 • Förhållandet mellan begreppen klimat, hållbarhet och omställning
 • Vad är ohållbart i samhället, varför finns det ett behov av omställning?
 • Överblick Agenda 2030 och 17 olika hållbarhetsmålen
 • Fördjupning i ett urval av de mål som är mest relevanta för kursen
 • Kartläggning av rörelser, myndigheter, beslut och åtgärder som syftar till hållbarhet
 • Reflektion över det motsägelsefulla i evig tillväxt på en ändlig planet, hur hållbart är det rådande samförståndet om hur den ekonomiska utvecklingen ska drivas framåt?
 • En skiss över tankemodeller för alternativa ekonomiska system, delningsekonomi osv
 • Konkreta exempel på omställning, såsom studiebesök hos någon som ställt om, reportage i böcker, tidningar, film

Landsbygdsutveckling ur ett globalt hållbarhetsperspektiv

Syfte med delmomentet:

 • Att ge en översiktlig förståelse för hur det globala påverkar det lokala och placera ett liv i landsbygdsmiljö i ett större sammanhang.
 • En generell bild av olika aktörer för landsbygdsutveckling, olika typer av EU-stöd

Innehåll:

 • Globaliseringens effekter på människa, land och stad
 • Leader-programmens målskrivningar, deltagare väljer sitt aktuella område, exempelvis Fram­tidsbygder, som är Leader-område för Dalslands kommuner plus Årjäng och Munkedal

Omställning

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna möjlighet att definiera sin egen bild av vad omställning innebär och en mental förberedelse för den inre omställning som krävs för att bryta mönster. En grund och redskap för att tänka om och tänka nytt.
 • Att ge en överblick över omställningsrörelsens organisationer, nätverk och bärande idéer
 • Att ge hopp om att omställning är möjlig och en tro på att allt fler kommer att ställa om och att vi kommer att kunna ställa om hela samhället, innan det är för sent.

Innehåll:

 • Omställning på ett personligt plan, vad vill jag, vad krävs, vad behöver jag?
 • Omställning av ett samhälle, vad innebär det?
 • Omställningsrörelsen

Hållbart boende

Syfte med delmomentet:

 • Att ge en grund för att kunna välja en boendeform för egen del och argument som håller för att motivera sitt val för sig själv
 • Att ge överblick över olika alternativ, hyra, köpa, arrendera, torp, gård, ödehus. Allt från eremiten i skogstorpet via klusterboenden och Ekobyar på landet till kollektivhus i staden.
 • Kunskap om bostaden utifrån ett kretsloppsperspektiv, behov av energitillförsel och hur valet av boendeform påverkar det egna ekologiska fotavtrycket
 • Att erhålla en checklista vid övervägande om att hyra eller köpa hus, arrendera eller köpa odlingslotter, mark eller ett skogsområde

Innehåll:

 • Presentation av olika boendekoncept, såsom Tinyhouse i kombination med odlingslotter
 • Besök hos Ekobyar och enskilda gårdar baserade på hållbarhetsmålsättningar
 • Kännedom om permakultur – ett boende på naturens villkor
 • Bygglov, lantmäteri, detaljplaner och andra regelverk
 • Skog och mark, värdering och skötsel

Ekonomiskt hållbart liv i landsbygd

Syfte med delmomentet:

 • Livspusslet, hur kombinera löne­anställning i urban miljö med ett håll­bart liv på landsbygd
 • Nödvändigheten av finansiella medel som komplement till självhushållningens möjligheter, förmedla realism kring att flytta ut på landet för att på sätt göra drömmen möjlig.

Innehåll:

 • Förutsättningar för kommunikationer
 • Internet som förutsättning för att arbeta ”hemifrån” eller från ett gemensamt kontor i ett klusterboende. Fiberförening eller inte?
 • Workshop om det hållbara i att vara beroende av bil, som ofta är priset för att bo i landsbygd
 • Delningsekonomi
 • Ekonomi, räkna på hur det skulle kunna se ut för dig, hur mycket pengar skulle du behöva för att klara dig? Vad kostar det att köpa och äga ett hus? Förutsättningar för att få banklån?
 • Projektarbete, gör en kalkyl som bygger på verkliga drömmar, är det möjligt att bli din dröm?

Odling

Syfte med delmomentet:

 • Att få kunskap om olika odlingssätt och deras påverkan på miljö, klimat och hållbarhet
 • Att testa olika metoder i praktiken

Innehåll

 • permakultur
 • keyline principen
 • holilstiskt brukande
 • självhushåll
 • eko, Reko och naturligt
 • kommersiellt mikrobruk
 • hydroponics, micro-greens

Hållbar matproduktion och matkonsumtion

Syfte med delmomentet:

 • Att ge en överblick över ämnesområdet från ohållbarheten i nuvarande produktion till mångfalden av alternativa, ofta närodlade möjligheter till hållbar matproduktion.
 • Att ge en överblick över konsumtionsmönster, vart tar matsvinnet vägen, räcker maten i världen till alla, vad krävs för att den ska göra det i framtiden?
 • Att ge kunskap om permakultur, ideologin bakom den och konkreta arbetsmetoder
 • Att få praktisk kunskap om småskalig odling och hur man kan ta tillvara naturens resurser

Innehåll:

 • Djurhållning för att producera mat
 • Klimatsmart matproduktion, olika råvarors klimatpåverkan
 • Odling i trädgårdsland, växthus, i köksfönstret och balkonglådor
 • Alternativ för att skapa en hållbar vardagsmeny
 • Naturens resurser, svamp, bär, rötter
 • Safta och sylta

Egen djurhållning, höns, får, getter, biodling, kor

Syfte med delmomentet:

 • Deltagarna ska ha fått grundläggande förståelse för vilka förutsättningar som krävs för djur­hållning, vilka regelverk som finns, ekonomiska förutsättningar kring självhushåll respektive småskalig försäljning.

Innehåll:

 • Höns
 • Bin och honung
 • Får, lamm och getter
 • Tillfälle för deltagarna att pröva på och uppleva det dagliga ansvaret för djur.
 • Kännedom om konceptet med andelsdjur – hur fungerar det?
 • Besök hos personer som har djur, t ex Maritas kossor, Ingers höns, Naraines lamm, Robbans KRAV-certifierade köttdjur och Jennys biodling.

Hållbar renovering och återbruk (valbar fördjupning)

Syfte med delmomentet:

 • Att ge den kunskap som krävs för att köpa och renovera sitt eget boende utan att ha råd att köpa alla nödvändiga hantverkstjänster. Att bygga bo med låg budget.
 • Kunskap för att bedöma för- och nackdelar med olika energikällor, sol, vind, vatten.
 • Faktaunderlag för att värdera renoveringsobjekt ur hållbarhetsperspektiv. Är återbruk alltid bättre eller kan nya material i någon situation vara ett mer hållbart alternativ?
 • Möjligheten att bygga energineutrala hus, energi och materialåtgång över ett hus livscykel.
 • Att ge faktaunderlag för att kunna ta ställning till alternativ till kommunalt vatten och avlopp.

Innehåll:

 • Materialkunskap kring byggmaterial, nytt, återbruk, färg och målning
 • Maskin- och verktygskunskap, säkerhet
 • Energikällor, solceller, minikraftverk för vind och vatten
 • Studiebesök vid hus med glas av tak för att ta tillvara solenergin
 • Alternativa lösningar för avlopp, studiebesök hos lokala ekologiska alternativ
 • Praktiska övningar i att renoveras hus, att måla fönster, bygga avloppsanläggningar
 • Bygglov, lantmäteri, detaljplaner och andra regelverk
 • Renovera ett övningsobjekt, lära genom att göra

Naturen, skogen och jorden som hållbar resurs (valbar fördjupning)

Syfte med delmomentet:

 • Att få fördjupad kunskap om olika metoder för odling, natur- och skogsbruk i relation till miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Innehåll:

 • Naturliga processer i naturen, t ex torka, brand, insekter
 • Att använda betande djur
 • Hur få ekonomi inom natur- och skogsbruk
 • Konventionella och andra metoder
 • Skogsträdgårdar och matskog

Dalsland – kultur, natur och samhälle

Syfte med delmomentet:

 • Att få en bred kännedom om landskapet Dalsland och dess olika samhällen, natur och kultur, för att få ett underlag för ett eventuellt beslut om flytt till landskapet.

Innehåll:

 • Dalslands natur
 • Kulturverksamheter i Dalsland
 • Hembygdsföreningar, bygdeföreningar, sociala nätverk
 • Förutsättningar för boende i Dalslands kommuner, infrastruktur, tomtmark, kollektivtrafik
 • Guidade turer, studiebesök
 • Projektarbete
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:49