Deltagarberättelser Det goda livet

Vad har våra tidigare deltagare tyckt om kursen Det goda livet? Här finns några berättelser!

Agnes: – Det goda livet har gett mig en helt ny referensram.

Urban: – Vi jobbar mot det goda livet tillsammans.