Antagning av deltagare till kursen Det Goda Livet – för en hållbar framtid

Kursens mål

Att deltagarna efter kursen har tillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. De har också efter kursen kunskap om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på individnivå.

Sista ansökningsdatum

Vi behöver din ansökan senast 15/4 2023 (löpande antagning sker dock till en del av kursplatserna). Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas löpande i mån av plats.

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd ansökan 

  • Betyg/intyg på genomförda gymnasiestudier.
  • Personligt brev.
  • Fyllt i ansökningsformulär via SchoolSoft, skolans ansökningsportal.

Förkunskapskrav

Grundläggande krav är allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium, med engelska 5 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. 

Urvalskriterier

Alla sökande intervjuas och urvalet görs med intervjun samt det personliga brevet som grund. Urvalskriterier är personlig mognad och samarbetsförmåga, samt motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.
 
Vid fler behöriga sökande än antal platser väger vi även in kunskap om och erfarenhet av något av de områden som ingår i kursen.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas av biträdande rektor i samråd med kursens huvudlärare.

Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskrivna under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller epost. Om det är 1 månad eller mer till kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv. 

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.  Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att antagningsbesked mottagits.  Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet.