Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Antagningskriterier för särskild kurs Det Goda Livet – för en hållbar framtid

Kursens mål

Att deltagarna efter kursen har tillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. De har också efter kursen kunskap om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på individnivå.

Ansökningshandlingar som krävs för godkänd ansökan 

Betyg/ intyg på genomförda gymnasiestudier. Personbevis. Personligt brev. Obligatorisk intervju på plats på skolan. Om särskilda skäl föreligger kan intervjun genomföras via Skype.

Förkunskaper

Grundläggande krav är allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium, med engelska 5 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. 

Urval av sökande

Urval görs med intervjun som grund. Urvalskriterier är personlig mognad och samarbetsförmåga, samt motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.
 
Vid fler behöriga sökanden än antal platser väger vi även in kunskap om och erfarenhet av något av de områden som ingår i kursen.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas av biträdande rektor i samråd med kursens huvudlärare.

Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskriva under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller epost. Om det är 1 månad eller mer till kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv. 

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.  Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att antagningsbesked mottagits.  Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet.
 
Senast uppdaterad: 2020-10-26 15:55