Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kursbeskrivning för ettårig eftergymnasial utbildning Äventyrsguide

Presentation av olika delmoment i kursen

Nedanstående delmoment ingår i kursen. Utbildningen genomförs till stor del i temaveckor under året och omfattningen av de olika delmomenten framgår under respektive delmoment.

Friluftsteknik grund

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna egna färdigheter i grundläggande friluftsteknik under barmarksäsong. Dessa färdigheter ligger till grund för att senare kunna arbeta med grupper utomhus.

Innehåll:

 • Klädsel, materialval, utrustning för friluftsliv
 • Lägerbygge, eldning, matplanering och matlagning ute
 • Användning av kniv, såg och yxa
 • Vandring, turteknik, orientering, övernattning i tält och vindskydd
 • Mat, dryck och kroppens behov
 • Att hålla sig torr, varm och mätt oavsett väderlek

Omfattning:

Den grundläggande utbildningen sker under de två första veckorna och är huvudsakligen praktisk. Delmomentet återkommer i alla delar av utbildningen som omfattar praktiskt friluftsliv vilket innebär åtskilliga veckor under året.

Litteratur:

 • Uteliv på sommaren, Lars Fält
 • Skogsliv, Lars Fält

Äventyrsaktiviteter grund

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna en inblick i olika äventyrsaktiviteter/friluftsaktiviteter och hur man yrkesmässigt kan arbeta med dessa. Delmomentet ska ge en orientering som kan ligga till grund för valet av fördjupning.

Innehåll:

 • Deltagarna får under cirka en dag per aktivitet prova på klättring, mountainbike (MTB), havskajak, kanadensarpaddling och höghöjdsbana.
 • Deltagarna får information om arbetsmarknad och eventuella utbildningssystem för de olika aktiviteterna.

Omfattning:

Delmomentet genomförs under en temavecka.

Litteratur:

Branschorganisationernas kursnormer i förekommande fall

Vinterfriluftsliv

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna egna färdigheter i vinterfriluftsliv i låglandsmiljö som senare kan användas vid arbete med grupper.

Innehåll:

 • Utrustning och klädsel för vinterfriluftsliv
 • Friluftsteknik i vintermiljö
 • Skogsvintertur till fots eller med skidor/snöskor och övernattning i vindskydd.
 • Långfärdskridsko (om sjöis finns)
 • Iskunskap, säkerhetsutrustning och säkerhetsprocedurer för långfärdskridsko

Omfattning:

Delmomentet genomförs under minst två temaveckor. 

Litteratur:

 • Uteliv på vintern, Lars Fält
 • Stora boken om långfärdsskridsko, Mårten Anje

Friluftssäkerhet

Syfte med delmomentet:

 • Att medvetandegöra deltagarna i olika aspekter av säkerhet gällande friluftsliv och äventyrsaktiviteter.
 • Att ge deltagarna tillräckliga kunskaper i första hjälpen och förebyggande säkerhetsarbete för att kunna ansvara för grupper i naturen.

Innehåll:

 • Första hjälpen-kurs i terräng, inklusive hjärt- och lungräddning (NOLS WFA-kurs)
 • Kunskaper i förebyggande säkerhetsarbete i planering och förberedelser för de aktuella aktiviteterna. Bedömning av faktorer som deltagares förutsättningar, gruppstorlek, väderförhållanden, miljö med mera.
 • Utformning av säkerhetsplaner
 • Samverkan med organiserad räddningstjänst.

Omfattning:

Grundutbildning med första hjälpen-kurs och förebyggande säkerhetsarbete genomförs under en temavecka. Tillämpning i samband med de olika arrangemangen och turerna under året.

Litteratur:

 • Vildmarksmedicin, Olivia Kiwanuka
 • Första hjälpen i terräng, Marie Nordgren
 • Internt kursmaterial NOLS

Guidning, ledarskap och turism

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna goda kunskaper praktisk guidning och instruktörskap för att yrkesmässigt kunna ansvara för grupper inom sina kompetensområden.
 • Att ge deltagarna förståelse för gruppdynamiska processer och förstå betydelsen av god kommunikation och ett gott värdskap.

Innehåll:

 • Planering, organisation och logistik gällande turer, arrangemang och pedagogiska upplägg.
 • Teoretisk och praktisk undervisning i guidning/turledning - hur man hanterar en grupp.
 • Kommunikationsförmåga och berättarteknik
 • Att guida/undervisa människor från andra kulturer
 • Bussguidning
 • Värdskap och service
 • Hållbar turism
 • Teoretiska och praktiska övningar i grupp- och ledarskapsutveckling
 • Upplevelsebaserat lärande
 • Guidecertifiering enligt Sveguide och Naturguide (Nationell norm för utbildning av naturguider)

Omfattning:

Delmomentet genomförs dels som temaveckor, dels vävs in i andra praktiska delmoment och genomsyrar hela utbildningsåret. Total tid för delmomentet är minst 6 veckor. Förutom guideträning inom den egna gruppen läggs minst 5 hela dagar på guidepraktik med grupper utifrån.

Litteratur:

 • Guide och reseledare, Eva Erlandsson
 • Friluftslivets pedagogik, Britta Brügge
 • Det goda värdskapet, Jan Gunnarsson

Natur, kultur och historia

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna ökad kunskap om flora, fauna och naturmiljöer i närområdet
 • Att ge deltagarna ökad kunskap om kulturhistoria i närområdet
 • Att ge deltagarna ökad kunskap om klimat och ekologi
 • Att förbereda deltagarna för att kunna förmedla sina kunskaper till andra, exempelvis vid guidningar

Innehåll:

 • Föreläsningar och litteraturstudier
 • Exkursioner och utflykter, exempelvis praktisk artkännedom och ekologi
 • Studiebesök på museum och liknande
 • Praktisk träning i att guida i ett kulturlandskap

Omfattning:

Totalt minst två veckor i form av temaveckor samt invävt i andra praktiska delmoment 

Litteratur:

Natur i Dalsland, Roger Olsson

Entreprenörskap

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna goda kunskaper om hur det går till att driva ett eget företag
 • Att ge deltagarna ökade kunskaper kring projektledning och marknadsföring

Innehåll:

 • Starta eget företag
 • Regelverk kring redovisning, skatter, moms och arbetsgivaransvar
 • Villkor för företagande, bygglovsregler, verksamheter som kräver tillstånd
 • Allemansrätt och markägarkontakter
 • Försäkringsfrågor
 • Projektledning
 • Marknadsföring, nätverkande, bokning m.m.

Omfattning:

Två temaveckor samt praktisk tillämpning vid egna projekt och arrangemang.

Litteratur:

 • Personligt entreprenörskap, Stefan Olsson
 • Skatteverkets hemsida

Delmoment valbara fördjupningar

Deltagarna har möjlighet att välja en av nedanstående fyra fördjupningar. Syftet är att ge deltagaren fördjupade kunskaper och i de fall det är möjligt nå en instruktörsnivå eller ledarnivå inom valt område. Utbildningen består av lärarledd undervisning, egen träning samt planering och genomförande av arrangemang/turer.

Omfattning:

Under utbildningsåret läggs minst 6 veckor på den valda fördjupningen. Dessutom tillkommer praktisk tillämpning i samband med egna projekt och arrangemang.

Fördjupning Klättring

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna en gedigen utbildning inom klipp- och inomhusklättring.
 • Att ge deltagaren den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att uppnå en instruktörsnivå inom klättring.
 • Att ge deltagaren den systemförståelse som är nödvändig för att kunna arbeta på höghöjdsbanor och liknande anläggningar.

Innehåll:

Utbildningen anpassas efter individuella förutsättningar och tidigare erfarenhet. För redan aktiva klättrare kan målet vara att uppnå nivåerna klätterledare, hjälpinstruktör eller inomhusinstruktör enligt svenska klätterförbundets (SKF) normer. Deltagare utan tidigare klättererfarenhet får en gedigen grundutbildning enligt SKF:s normer och kommer en god bit på vägen mot ett framtida instruktörskap.

Utbildningen består av instruktion/coaching, egen träning, praktik med grupper samt litteraturstudier och teoretiska uppgifter.

Litteratur:

 • Stora boken om klättring, Nils Ragnar Gustavsson
 • Avancerad klättring och repteknik, Nils Ragnar Gustavsson

Fördjupning Paddling

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna en gedigen utbildning i disciplinerna havskajak och canadensare (öppen kanot).
 • Att ge deltagaren den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att uppnå en instruktörsnivå eller ledarnivå inom paddling.

Innehåll:

Utifrån eventuell tidigare erfarenhet och personliga förutsättningar utbildas deltagaren i svenska kanotförbundets utbildningssystem. Vilken nivå man uppnår bestäms av tidigare erfarenhet, personliga förutsättningar och ambitionsnivå. Grundläggande säkerhetskurs får alla. För redan aktiva paddlare kan blått paddelpass samt Ledare 1 vara realistiska mål. För deltagare utan tidigare erfarenhet är grönt paddelpass ett realistiskt mål. Även kursintyg i systemet NIL (Nordisk instruktörslicens för havspaddling) erbjuds.

Utbildningen består av instruktion/coaching, turpaddling, egen träning, praktik med grupper samt litteraturstudier och teoretiska uppgifter. Målet för utbildningen sätts upp av den enskilde deltagaren.

Litteratur:

 • Stora boken om kajakpaddling, Staffan Ekholm
 • Path of the paddle, Bill Mason
 • Skogsliv, Lars Fält

Fördjupning Cykel

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagarna en gedigen egen färdighet i cykling, framförallt mountainbike (MTB).
 • Att ge deltagarna den kunskap och erfarenhet som krävs för leda grupper på olika typer av cykelarrangemang, exempelvis guidade turer i skog och mark.
 • Att ge deltagarna kunskaper om hur det går till att anlägga stigar/banor för MTB samt anordna tävlingar eller andra arrangemang inom området cykelturism.

Innehåll:

 • Instruktion/coachning i bland annat teknisk färdighet, utrustning och instruktörskap.
 • Egen färdighetsträning
 • Friluftsfrämjandets ledarutbildning i MTB
 • Studiebesök på eventföretag, butiker m.m. inom branschen
 • Handledning i stigbygge och arrangemangsplanering
 • Utifrån eget intresse kan viss inriktning även göras mot landsväg/långtur

Litteratur:

Friluftsfrämjandets utbildningsmaterial

Fördjupning Skog och sjö

Syfte med delmomentet:

 • Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i friluftsteknik i skog och mark
 • Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i Canadensarpaddling
 • Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i natur- och kulturguidning
 • Att förbereda deltagaren för att ansvara för grupper vid olika arrangemang i skog och mark

Innehåll:

Innehållet kan till stor del väljas av deltagarna och utbildningen består av såväl lärarledd undervisning som egen träning, egna projekt/turer, praktik och studiebesök. Planerade moment är:

 • Lägerbygge/äventyrscamp
 • Canadensarpaddling minst GSRT (säkerhetskurs) och grönt paddelpass, eventuellt canadensarledare 1
 • Enkelt friluftsliv/bush craft
 • Fördjupade kunskaper i natur- och kulturguidning
 • Planering och genomförande av långtur i skog och mark
 • Fiske
 • Timmerflotte

Litteratur:

 • Eldmat, Eric Tornblad
 • Path of the paddle, Bill Mason
 • Skogsliv, Lars Fält
 • Vildmarksboken, Lars Monsen

Extra fördjupning Skidinstruktör

Deltagare som har tillräcklig egen färdighet i alpin skidåkning kan även välja fördjupningen skidinstruktör. Fördjupningen består av en veckas extern utbildning (SLAO steg 1). Efter godkänt resultat på denna kurs kan deltagaren söka arbete som skidlärare på alpina skidanläggningar. Denna extra fördjupningskurs läggs under en av de ordinarie fördjupningsveckorna, vilket innebär att man i så fall väljer bort en del av den ordinarie fördjupningen. Fördjupning skidinstruktör bekostas endast delvis av skolan.

Praktik

Under utbildningsåret ingår minst 2 veckors praktik på relevanta praktikplatser, exempelvis eventföretag, guidebyråer, kanotcentraler, höghöjdsbanor, friluftsorganisationer, friluftsbutiker, klättergym etc. Deltagarna är ansvariga för att ordna sina egna praktikplatser. Utöver de schemalagda praktikveckorna har deltagarna möjlighet att även göra praktik under lov. 

Senast uppdaterad: 2020-09-18 19:10