Antagning av deltagare till Äventyrsguide

Kursens mål

  • Att deltagarna ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som gör dem redo för att arbeta i yrken inom området äventyrsturism, naturguidning, friluftsliv och outdoor..

Sista ansökningsdatum

Vi behöver din ansökan senast 15/4 2023 (löpande antagning sker dock till en del av kursplatserna). Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas löpande i mån av plats.

Fullständig ansökan innehåller

  • Betyg/ intyg på genomförda gymnasiestudier.
  • Personligt brev. I det personliga brevet beskriver du vem du är och varför du vill studera till äventyrsguide. Det är också viktigt att du beskriver dina eventuella erfarenheter av ledarskap och friluftsliv. Ange om du har vana av att guida, undervisa eller på annat sätt arbeta med människor. Om du exempelvis paddlar eller klättrar så beskriv på vilken nivå och i vilket sammanhang. Ange också vilka kurser du eventuellt har gått. Beskriv även om du har vana av allmänt friluftsliv, exempelvis övernattningar i tält/vindskydd, matlagning på stormkök och så vidare.
  • Ifyllt formulär i skolans antagningssystem SchoolSoft.

Förkunskapskrav

Grundläggande krav är allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium, med engelska 5 och svenska 2 eller sva 2. Sökanden måste ha god fysik, vara fullt frisk, simkunnig och utan skador eller åkommor som påverkar deltagandet i utbildningens moment.

Urvalskriterier

Urval görs med en obligatorisk intervju och det personliga brevet som grund. Urvalskriterier är ledaregenskaper, personlig mognad och samarbetsförmåga,
samt motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser väger vi även in erfarenhet av
friluftsliv och outdoor-aktiviteter (exempelvis paddling och klättring). Även
studievana, arbetserfarenhet samt erfarenhet av att arbeta med människor vägs in.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas av biträdande rektor i samråd med kursens
huvudlärare.

Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskriva under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller e-post.

Om det är 1 månad eller mer till kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv.

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.
Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att
antagningsbesked mottagits. Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet