Många nätter ute på tur

 • Sex personer som åker turskidor i fjällen.
  1 av 6

  Vintertur till Dalarna. Foto: Tobias Sloth Hansen.

 • Två personer som står på en bergsknalle och tittar ut över havet medan solen går ner.
  2 av 6

  Vackra vyer under turen till Grebbestad. Foto: Sofia Österberg.

 • Tre personer i havskajaker.
  3 av 6

  Ute på havskajaktur.

 • En grupp tält som är uppsatta på en gräsplätt mellan klippor. I bakgrunden syns himlen och havet.
  4 av 6

  Kajaktur och tältning, Grebbestad. Foto: Hanna Olausson.

 • En person som paddlar kanadensare. I bakgrunden syns fler som paddlar.
  5 av 6

  Introduktionstur kanadensare.

 • Kanadensartur
  6 av 6

  Introduktionstur kanadensare.

 • Sex personer som åker turskidor i fjällen.
 • Två personer som står på en bergsknalle och tittar ut över havet medan solen går ner.
 • Tre personer i havskajaker.
 • En grupp tält som är uppsatta på en gräsplätt mellan klippor. I bakgrunden syns himlen och havet.
 • En person som paddlar kanadensare. I bakgrunden syns fler som paddlar.
 • Kanadensartur

Under din tid på äventyrsguidekursen kommer du att tillbringa många dagar och nätter ute i naturen.

Gemensamma turer

Här kan du se en exempellista över de gemensamma övernattningsturer som klassen gör under ett år på Äventyrsguide. Observera att utfärderna som görs och antalet nätter ute kan skilja sig lite åt från år till år.

 • Introduktionsvandring Kroppefjäll 4-5 dagar
 • Introduktion havskajak i Grebbestad 2 dagar
 • Kanadensarpaddling 3 dagar
 • Novembertur på Kroppefjäll 4-5 dagar
 • Vinterskogstur i Dalarna 3 dagar
 • Fjälltur med övernattning i snöbivack och tält 5-6 dagar
 • Vårvandring i Tresticklans nationalpark 3-4 dagar
 • Egna turer. Här väljer du mellan att göra turer och att ha praktik. 4-8 dagar

Fördjupningsturer

Utöver de gemensamma turerna görs en hel del övernattningar och turer inom den valda fördjupningen. Exempelvis veckopaddlingar i skärgården, traditionellt friluftsliv i norska finnskogen, forspaddling med kanadensare och avslutningstur med klättring i norska fjäll. Turdagarna inom fördjupningen brukar vara åtminstone 20-30 stycken under året.