Personal i Trollhättan

Rektor

Annica Paulsson Kihlstrand
annika.paulsson.kihlstrand@vgregion.se
0761-25 02 54

Biträdande rektor

Magnus Klang
magnus.klang@vgregion.se
0725-32 56 39

Administrativa koordinatorer

Veronica Fasth
veronica.fasth@vgregion.se
0520-47 08 80

Kurator

Studie- och Yrkesvägledare

Anna-Lena Öhman
anna-lena.ohman@vgregion.se

Kursansvariga Allmän kurs Grund 1

Kursansvariga Allmän kurs Grund 2

Samordnare Allmän kurs Gymnasieinriktning

Anna-Lena Öhman
anna-lena.ohman@vgregion.se

Kursansvarig Allmän kurs Gymnasienivå inriktning Filmarbetare

Kursansvarig Allmän kurs Dyslexi

Kursansvarig Socialpedagog

Per Wandel
per.wandel@vgregion.se
070-081 65 65

Kursansvarig Yrkeskurs vård och omsorg

Kursansvariga Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Mentorer Allmän kurs Gymnasieinriktning

Anna-Lena Öhman
anna-lena.ohman@vgregion.se

Irène Gröndahl
irene.grondahl@vgregion.se

Jessica Sjöman
jessica.sjoman@vgregion.se

 

Caféansvarig

Malin Ambjörnsson
malin.ambjornsson@vgregion.se

Lokalvårdare och deltagarcoach

Lars Olof Lindberg
lars.olof.lindberg@vgregion.se

Kommunikationsansvarig

Dag Hultstein
dag.nyberg@vgregion.se
0760-473 761