Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Antagning av deltagare till kursen socialpedagog

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för antagningen inför hösten 2023 är ännu inte beslutat. Ansökningstiden kan komma att förändras till löpande antagning i mån av plats efter att sista ansökningsdatum passerat.

Kursens mål

Deltagarna ska genom teoretiska och praktiska kunskaper förvärva en bred
kompentens som gör dem redo för att arbeta i yrken inom det socialpedagogiska området samt inom områden för inkludering, delaktighet, demokratistärkande och liknande samhällsutveckling. Det kan handla om boendestöd, skola, fritidsgård, att underlätta möten mellan människor med olika bakgrund i myndigheters eller organisationers verksamheter eller att utveckla verksamheter för att bättre möta människors och samhällets behov.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Betyg/ intyg på genomförda gymnasiestudier.
 • Personbevis.
 • Personligt brev.
 • Obligatorisk intervju på plats på skolan. Om särskilda skäl föreligger kanintervjun genomföras genom ett digitalt möte.
 • Ifyllt ansökningsformulär i skolans ansökningssystem, SchoolSoft.

Förkunskapskrav

Grundläggande krav är allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium, med engelska 5 och svenska 2 eller sva 2, samt nått en ålder om minst 23 år.

Urvalskriterier

 •  Urval görs med intervjun som grund.
 • Urvalskriterier är:
  •  ledaregenskaper
  • personlig mognad och samarbetsförmåga
  • motivation till folkhögskolestudier
  • förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen
  • erfarenhet av att arbeta med människor.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas av biträdande rektor i samråd med kursens
huvudlärare.Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskriva under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller e-post. Om det är 1 månad eller mer till kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv.

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.
Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att
antagningsbesked mottagits.
Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet

Senast uppdaterad: 2022-06-14 17:11