Antagning av deltagare till kursen socialpedagog

Sista ansökningsdatum

Vi behöver din ansökan senast 15/4 2023 (löpande antagning sker dock till en del av kursplatserna). Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas löpande i mån av plats. Varmt välkommen att söka till oss!

Kursens mål

Deltagarna ska genom teoretiska och praktiska kunskaper förvärva en bred
kompentens som gör dem redo för att arbeta i yrken inom det socialpedagogiska området samt inom områden för inkludering, delaktighet, demokratistärkande och liknande samhällsutveckling. Det kan handla om boendestöd, skola, fritidsgård, att underlätta möten mellan människor med olika bakgrund i myndigheters eller organisationers verksamheter eller att utveckla verksamheter för att bättre möta människors och samhällets behov.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Betyg/ intyg på genomförda gymnasiestudier.
 • Personbevis.
 • Personligt brev.
 • Ifyllt ansökningsformulär i skolans ansökningssystem, SchoolSoft.
 • Utdrag från belastningsregistret.

När du ansökt kommer du att bli inbjuden till en obligatorisk informationsdag med aktuell information, personlig intervju och studieplanering. 

Förkunskapskrav

Grundläggande krav är behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt att ha nått en ålder om minst 23 år.

Urvalskriterier

 • Urval görs med den personliga intervjun som grund.
 • Urvalskriterier är:
  • ledaregenskaper
  • personlig mognad och samarbetsförmåga
  • motivation till folkhögskolestudier
  • förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen
  • erfarenhet av att arbeta med människor.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas för ett läsår i taget av biträdande rektor i samråd med kursens huvudlärare.

Hantering av reserver

Om det finns en reservlista rangordnas reserverna efter kriterier beskriva under urval. Vid en ledig plats kontaktas först den som står som nr 1 på reservlistan, om möjligt per telefon annars via sms eller e-post. Om det är 1 månad eller mer till kursens start behöver kandidaten svara inom 5 dagar och om det är kortare än 1 månad kvar behöver kandidaten svara inom 3 dagar i annat fall tillfrågas reserv nr 2, osv.

Överklagande av beslut

Antagningsbesked på allmän och särskild kurs kan överklagas.
Överklagan lämnas skriftligt till skolans rektor senast 10 dagar efter att
antagningsbesked mottagits.
Folkhögskoleförvaltningens styrelse fattar slutgiltigt beslut i ärendet