Kalendarium

24-25 / 8 - Glupsk på Dalsland

VAR LITE GLUPSK VETTJA! Stor mat- och kulturfestival på Fengersfors Bruk utanför Åmål. Bogemenskap Dalsland kommer att vara på plats.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tidigare event här nedan:

Eventbild för Det spirar i Myllan
Fotograf: Tiên Sinh

14-16/6 2024 - Det spirar i myllan

I mitten av juni är det dags igen för vår inspirationsfestival för utflyttare, omställare, gemenskapare och gröna vågare 2.0. Den här gången i Dals Rostock

Många människor som reser en väggmodul tillsammans.

5/3– Bortom möjlighetshorisonten

En visionär workshop-dag kring socialt byggande och platsutveckling. Vi föreställer oss vårt dröm-Dalsland; och frågar oss hur vi kom dit? För offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv.

Pusselbit till hus

28/11 – Digital infoträff om Utflyttarprojekt

Bogemenskaper, tiny houses och andra utflyttarprojekt i Dalsland. Presentation av konkreta projekt, format för möjliga bogemenskaper, inspiration från andra delar av landet. Delningsrunda med intresseinventering plus ev uppstart av arbetsgrupper.

Illustration av en skåpbil som drar ett tiny house. I nederkanten av bilden syns logotyper för Västra Götalandsregionen, Leader, Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och Dals Rostock.

5/11 – Utflyttardag för dig som vill flytta till landet

Projektet Bogemenskap Dalsland bjuder in till en heldag för alla med tankar på att flytta ut på landet. Vi gör studiebesök i Dals Rostock och besöker gårdar och projekt utanför Mellerud och SIkhall som välkomnar utflyttare och tiny houseägare. Vi pratar också om våra egna drömmar och planer. Hur vill jag bo och i vad för slags sammanhang vill jag bo?

12-13/10 Konferens: Idéburet och socialt byggande

En konferens om idéburet och socialt byggande och boende som sätter människor i centrum och ger möjligheter och handlingsförmåga till deltagande i samhällsbyggandet. Bogemenskap Dalsland kommer att presentera vårt projekt samt lärdomar från processen på konferensen.