Omställningskonferens 8-10 sept 2023

Omställningkonferens i Dals Rostock 8-10 sept 2023

Den svenska omställningsrörelsen brukar samlas en gång per år för att nätverka, inspirera varandra, umgås och fira. Konferensen ordnas på olika platser i landet varje år och 2023 är det Dalslands tur.

Bogemenskap Dalsland står som medarrangör och planering pågår. Vår intention är att ordna ett antal studiebesök mm där olika aktörer i Dalsland får möjlighet att visa upp sina verksamheter, liksom att arrangera seminarier där privatpersoner, kommuner med flera kan få del av all den kunskap, erfarenhet och inspiration som omställningsnätverket kommer med till Dalsland.

Kontakta Elinor Askmar på elinor.askmar@byarkvarter.se för frågor eller om du vill medverka eller hjälpa till att ordna festivalen.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.