Bostadsförjning på landsbygden

Reflektioner kring bostadsförsörjning på landsbygden i Dalsland

Nulägessituation

Trots att det pågår en löpande utflyttning har vi samtidigt något av en bostadsbrist i Dalsland. Vad beror det på?

 1. Låga huspriser i kombination med höga byggkostnader gör att det är svårt att få lönsamhet i nybyggnation. Strandskyddet bromsar att kunna bygga i attraktiva lägen.
 2. Brist på bra äldrebostäder hindrar flyttkedjor. Svårt för barnfamiljer att hitta hus.
 3. Skogsuppköpare köper skogsfastigheter men låter husen förfalla.
 4. Allmännyttans bestånd matchar inte alltid behov/önskemål hos de kategorier som vill flytta in.
 5. Konkurrens från fritidsboenden? Holländare, tyskar, norrmän, stockholmare m fl?

Vad skulle kunna göra skillnad?

 • Gemensam hemsida/portal över lediga bostäder i hela Dalsland: Allmännytta + privata fastighetsvärdar
 • Seniorboenden för att få i gång flyttkedjor. Bygga nytt? Uppgradera befintligt.
 • Gemensam lista över lediga bostäder i hela Dalsland: Allmännytta + privata fastighetsvärdar
 • Hur kan vi trygga upp privata hyresvärdar – skulle någon annan part kunna stå för kontrakt, kreditkontroll, deposition, betalningsbevakning mm.

Möjligheter som projektet har identifierat


Bogemenskap Dalsland jobbar på några spår som vi ser kan vara relevanta i Dalsland:

 • Tillsammansbyggande – bygga tillsammans för att få ner kostnaderna mm.
 • Skapa sammanhang för ”tillsammanshus” i allmännyttans tomma bestånd.
 • Omvandla t ex tidigare vårdfastigheter till bogemenskaper.
 • Småhus, tiny houses mm – kreativa planprocesser i samverkan med kommunerna. Rent konkret har vi under våren 2024 startat upp en process för att försöka få till stånd en småhusby i Dals Rostock. Arbetet sker i nära samarbete med Melleruds kommun.
 •