Bortom möjlighetshorisonten

Många människor reser en väggmodul tillsammans.

Vi bjuder in kommuner och andra samhällsaktörer in till en visionär dag där vi föreställer oss vårt drömdalsland. Hur kom vi hit?

Program

Bortom möjlighetshorisonten är ett workshopformat utformat av KTH i samarbete med Omställningsnätverket, där vi med hjälp av ett omskrivet historieförlopp föreställer vi oss en ”perfekt nutid”. Ett blomstrande Dalsland med stor inflyttning, bra kompetensförsörjning, god framtidsanda och ett kreativt kultur- och företagsklimat. Sedan frågar vi oss – vad gjorde vi som ledde fram till detta goda nuläge?

Bogemenskaper på landsbygden – att flytta ut till en sammanhang. Elinor Askmar är verksamhetsledare på Byar&Kvarter, ett rörelseförankrat bostadsbolag med inriktning mot hållbarhet och gemenskap, pratar goda exempel på medborgardriven bostadsutveckling.

En ny egnahemsrörelse med små hus. Tinna Harling verksamhetsledare på Egnahemsfabriken och tidigare planarkitekt på Tjörns kommun, om att jobba med lokalt förankrat själv- och tillsammansbyggeri och medborgardrivna detaljplaner, för egna hem till fler grupper.

Att vända en by – Caroline Bergman är platsutvecklare på VGR men också landsbygdsbo som varit drivande i att vända sin hembygd Uddebo, från avfolkningsbygd till bostadsbrist och kulturell knutpunkt. Caroline berättare om sina erfarenheter om lokalt driven utveckling.

Praktisk info

Plats: Campus Dalsland i Bäckefors.
Tid: Fredag 26/1 2024, 09.00 - 16.00
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
(Lunch finns att köpa på Dalslands sjukhus som ligger i samma hus som Campus Dalsland.)

Anmäl dig via den här länken:
https://forms.office.com/e/SE1vp9Ek1K

Frågor: Magnus Skånberg, 0768-194622
magnus.skanberg@vgregion.se

Välkomna till en kreativ dag för aktörer från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv önskar Dalslands Folkhögskola och Mötesplats Steneby.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.