Bortom möjlighetshorisonten

Många människor reser en väggmodul tillsammans.

Vi bjuder in kommuner och andra samhällsaktörer till en visionär dag där vi föreställer oss vårt drömdalsland. Hur kom vi hit?

Dalsland bortom möjlighetshorisonten

Dalsland kämpar sedan en lång tid med ett antal klassiska landsbygdsutmaningar. Utflyttning, åldrande befolkning, vikande skatteunderlag, minskad service mm. Reaktionen blir lätt att försöka spara sig ur krisen, eller hoppas att en stor företagsetablering ska komma som en räddare i nöden…

Våga tänka nytt och stort

Välkommen till workshopdagen Bortom Möjlighetshorisonten Dalsland, där vi låter aktörer från hela Dalsland mötas, för att för en dag våga tänka nytt och stort och föreställa sig sitt dröm-Dalsland. Vi får också inspiration kring hur kreativa planprocesser, sociala byggprojekt och rörelsedriven platsutveckling kan öka inflyttning och vända negativa trender.

Medverkande är två pionjärer inom socialt byggande och lokalt driven platsutveckling; Tinna Harling från Egnahemsfabriken och Föreningen för Byggemenskaper, och Caroline Bergmann från byn Uddebo som gått från avfolkningsbygd till dynamisk inflyttningsort på tio år.

Det blir en heldag där vi försöker få syn på vad som skulle krävas för att skapa ett sprudlande Dalsland, ett Dalsland där landskapets alla förutsättningar fick komma till sin rätt.
   Dagen riktar sig till såväl till politiker och tjänstepersoner som till näringsliv och civilsamhälle.

Program

"Bortom möjlighetshorisonten" är ett workshopformat utformat av KTH i samarbete med Omställningsnätverket, där vi med hjälp av ett omskrivet historieförlopp föreställer vi oss en ”perfekt nutid”. Ett blomstrande Dalsland med stor inflyttning, bra kompetensförsörjning, god framtidsanda och ett kreativt kultur- och företagsklimat. Sedan frågar vi oss – vad gjorde vi som ledde fram till detta goda nuläge?

Länk: Omställningsnätverket 

Bogemenskaper på landsbygden – att flytta ut till en sammanhang. Elinor Askmar är verksamhetsledare på Byar&Kvarter, ett rörelseförankrat bostadsbolag med inriktning mot hållbarhet och gemenskap, pratar goda exempel på medborgardriven bostadsutveckling.

Länk: Byar&Kvarter
Länk: Om bogemenskaper

Områdeskarta Huseby

En ny egnahemsrörelse med små hus. Tinna Harling verksamhetsledare på Egnahemsfabriken och tidigare planarkitekt på Tjörns kommun, om att jobba med lokalt förankrat själv- och tillsammansbyggeri och medborgardrivna detaljplaner, för egna hem till fler grupper.

Länk: Egnahemsfabriken
Länk: Huseby, Orust - självbyggeri av småhus på tomträtt

Att vända en by – Caroline Bergman är platsutvecklare på VGR men också landsbygdsbo som varit drivande i att vända sin hembygd Uddebo, från avfolkningsbygd till bostadsbrist och kulturell knutpunkt. Caroline berättare om sina erfarenheter om lokalt driven utveckling.

Länk: Caroline berättar om Uddebo
Länk: Aritkel om Väveriet i Uddebo

Konkreta möjligheter i Dalsland – Magnus Skånberg, projektledare för Bogemenskap Dalsland. Kan f.d. vårdhem få nytt liv som bogemenskaper? Tiny house-kluster med tomtarrende på kommunal mark? Nytt liv i allmännyttans tomma hus genom ombildning till kooperativ hyresrätt? Ödehus, en möjlig resurs?

 

Praktisk info

Plats: Campus Dalsland i Bäckefors.
NYTT DATUM: Tisdag 5/3 2024, 09.00 - 16.00
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
(Lunch finns att köpa på Dalslands sjukhus som ligger i samma hus som Campus Dalsland.)

Anmäl dig via den här länken:
https://forms.office.com/e/SE1vp9Ek1K

Frågor: Magnus Skånberg, 0768-194622
magnus.skanberg@vgregion.se

Välkomna till en kreativ dag önskar Dalslands Folkhögskola i samarbete med Mötesplats Steneby.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.