Visionsturism: Inspirationsresor

Visionsturism

Visionsturism/Visionssemester – interaktiva resor till kreativa projekt och kluster på landsbygden.

Dagens miljömedvetna och konsumtionsmätta människor i städerna vill inte bara sola och äta på sin semester. Därför har upplevelseturism och ekoturism blivit stort. Vad händer om man tar konceptet ett steg till: Visionsturism. Arrangerade resor i små grupper där man besöker visionära platser, projekt och eldsjälar under ett par dagar, och där deltagarna även får möjlighet att samtala med varandra om sina egna visioner och drömmar.

För närvarande håller vi på att planera ett antal inspirationsresor till visionära projekt runt om i Dalsland.

På resorna kommer vi att träffa eldsjälar på plats, höra dem berätta om drivkraften bakom deras projekt, samt om utmaningar och lärdomar under vägen med mera.

Vi kommer även att ha delningscirklar där alla i gruppen får möjlighet att berätta om sina egna projekt – på drömstadiet eller under genomförande. Hur påverkas vi av de platser och sammanhang vi besöker, och vilka tankar och idéer väcks inom oss?

Projekten vi besöker kan handla om konst, kultur, omställning, hållbarhet, gemenskap, entreprenörskap, värdskap, naturnära turism, odling eller annan idéburen verksamhet. Resorna riktar sig såväl till nyfikna och utflyttningssugna, som till alla som är intresserade av eldsjälsprojekt, landsbygdsutveckling, kreativ manifestation mm.

Några av de platser som vi tittar på som besöksmål är: Dals-Rostock, Kroppefjäll, Fengersfors/Not Quite, Dals-Långed/Steneby och Henneviken.


 

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.