På gång i projektet

Grodd av ormbunke

Just nu arbetar vi bland annat med dessa aktiviteter och delprojekt inom Bogemenskap Dalsland.

Branschutveckling: Tiny House och återbruk

Branschutveckling inom Tiny House och återbruk – utbildningar, samverkan, resurs- och kompetenscenter: Västsverige som ett kunskaps- och utbildningscenter för återbruksinriktat småhusbyggande.

Inventering av resurser i bygderna

Ett antal bygdeföreningar runt om i Dalsland ingår som aktiva partners i projektet Bogemenskap Dalsland. Tillsammans med dem kommer vi att genomföra en bred inventering av t ex hus och tomter till salu, ödehus, "gröna" projekt mm.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.