Inventering av bygderesurser

Ett antal bygdeföreningar runt om i Dalsland ingår som aktiva partners i projektet Bogemenskap Dalsland. Tillsammans med dem kommer vi att genomföra en bred inventering av relevanta resurser. Det kan röra sig om lämplig mark för byggprojekt, ödehus, tomter till salu, gårdar som vill hyra ut boende eller plats för Tiny House inklusive odlingsmöjlighet, större fastigheter som skulle kunna omvandlas till bogemenskaper mm.

Planen är att vi ska skapa en digital plattform där bygdeföreningarna ska få möjlighet att presentera sig och sina bygder inklusive resultatet av inventeringen.

Hör av dig till Magnus Skånberg på 0768-194622 om din bygd eller förening vill medverka och få möjlighet att presentera sig.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.