Kontaktuppgifter

Projektledare 

Magnus Skånberg, projektledare Bogemenskap Dalsland

Magnus Skånberg

magnus.skanberg@vgregion.se 

0768-19 46 22 

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.