Matchning: Uppställningsplatser för Tiny Houses

Tiny House-matchning

Som en del av projektet Bogemenskap Dalsland erbjuder vi ett forum för matchning mellan Tiny House-byggare och lämpliga platser att ställa Tiny House på. (Som Tiny House räknas i det här sammanhanget även vagnar mm.)

Lämpliga platser

Har du en plats som skulle lämpa sig för Tiny House? Du kanske har en vanlig villa med stort tomt, en gård eller annan lantlig verksamhet, separat mark som du vill hyra ut, eller motsvarande. Fyll i formuläret: Platser för Tiny House erbjudes. Tänk igenom vad du vill/kan erbjuda (tillgång till kök, badrum, tvätt, el mm?) samt vad du vill ha i ersättning (månadshyra, hjälp med skötsel av gård el dyl.)

Tiny House

Har du ett Tiny House (eller är sugen på att bygga/köpa ett) men letar efter en plats ett sammanhang där du kan ha huset? Fyll i formuläret Platser för Tiny House sökes. Specificera vad du har för behov och för ekonomiska ramar mm.

Till formuläret: Platser för Tiny House sökes

Matchning

När vi har fått in tillräckligt många svar kommer vi att börja den aktiva matchningen. I första hand genom att publicera on-line men förhoppningsvis även genom att bjuda in till fysiska träffar där bl. a alla som har sökt ”Kollektiva platser” får träffas och stämma av om de har såpass liknade behov/önskemål att det kan vara intressant att gå vidare gemensamt. Vi kommer även att ha en pågående inventering runt om i Dalsland efter platser och sammanhang som skulle kunna vara lämpade för tiny-house-kluster. I projektet finns även kompentens vad gäller bygglovsfrågor mm för uppställning av Tiny House, såväl enskilt som i grupp.

 

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.