Branschutveckling: Tiny House och återbruk

Branschutveckling inom Tiny House och Återbruk – utbildningar, samverkan, resurs- och kompetenscenter: Västsverige som ett kunskaps- och utbildningscenter för återbruksinriktat småhusbyggande.

SAMVERKANSPROJEKT

Vi tittar på möjligheten till ett stort samverkansprojekt mellan alla de aktörer som har kompetens och intresse vad gäller småhusbyggande, återbruk samt plats- och bygdeutveckling med hjälp av tiny house. Möjliga samverkansparter skulle kunna vara relevanta folkhögskolor (Dalsland, Angered och Billströmska) Egnahemsfabriken, Bobini, arkitekter, byggföretag, Stenebyskolan, HDK, Mötesplats Steneby med flera.

På återbrukssidan även Mölndals kommun med Återbruket Kikås, samt Göteborgs kommun med ett stort intresse att öka återbruket av allt det som rivs. Förhoppningen är skapa ett helt ”ekosystem” av utbildningar, återbrukshantering, byggplatser och uppställningsplatser mm.

Kontakta Magnus Skånberg på 0768-194622 om du vill veta mer.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.