Om Bogemenskap Dalsland

Välkommen till ett projekt inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland.

Huvudman för projektet är Dalslands folkhögskola som drivs tillsammans med en lång rad aktörer; kommuner, lokala bygdeföreningar, kulturprojekt, arkitekter, byggföretag och banker med flera, samt rådgivare och konsulter inom socialt byggande.

Projektet är Leaderfinansierat och löper fram till hösten 2024.

Syfte

Projektet syftar till att bygga intresse för och möjliggöra en nybyggar- och inflyttarrörelse till Dalsland. Projektet ska bidra till att vända den negativa befolkningstrend som finns i Dalsland och utveckla en hållbar strategi och ett
koncept för att underlätta bygg- och bogemenskaper. Detta sammantaget ska bidra till ett gott liv i Dalsland för nuvarande och framtida invånare, kommuner, företag och organisationer som verkar i Dalsland.

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har det gjorts rapporter om Dalsland, befolkningsutvecklingen och möjligheterna till framtidsutsikter och det goda livet i Dalsland. För många Dalslänningar är livet redan gott, men samtidigt pågår en långsam trend av negativ befolkningsutveckling i hela landskapet och den befintliga befolkningen blir äldre. Många aktörer har identifierat denna trend och ser behovet av att få fler att upptäcka de möjligheter som finns med att bo på landsbygden.

Dalslands folkhögskola som är projektägare till projektet är en nyckelaktör i landskapet  och genomförde 2020 en förstudie kring möjligheten att få nya grupper av människor intresserade av att flytta till Dalsland. Förstudien tittade bland annat på byar och landsbygder som lyckats vända den lokala utvecklingen och skapa en inflyttar- och nybyggaranda. Exempel på sådana bygder är Uddebo söder om Borås och Stjärnsund i Dalarna.

Kursen: Det goda livet för en hållbar framtid

2020 startade Dalslands folkhögskola en 1-årig kurs på heltid (Det goda livet för en hållbar framtid) som ger kunskaper som krävs för att flytta ut från stad till landsbygd. I kursen ingår ett brett spektra av färdigheter, som odling, natur- och skogsbruk, renovering och återbruk, samt entreprenörskap. Kursen har rönt stort intresse och pågår 2022-23 med en andra årskull.

Dalsland - det goda livet på landet

I bakgrunden finns dels en gammal idé om boende i kluster, formulerad tillsammans med Dalslands kommunledningar 2004. Dels, och betydligt färskare, det diskussionsunderlag som Västra Götalandsregionen tog fram i dec 2020 med rubriken Det goda livet i Dalsland. Till bakgrunden hör även en mer generell trend i samhället av grupper som ifrågasätter livet i ekorrhjulet och söker alternativ. Ofta finner man det alternativet utanför storstadsmiljöer dit man vill ta med både sin familj och yrkeskompetens.

Med projektet Bogemenskap Dalsland går vi vidare och bildar nya partnerskap för att tillsammans vända berättelsen om Dalsland och bygga de sociala relationer och den infrastruktur som behövs för att få i gång en inflyttning.

Nytänkande

Projektet är nytänkande genom att man tittar på inflyttning till Dalsland som ett kulturellt och socialt projekt. Människor drar till sig människor och kultur drar till sig människor. Många människor när en dröm om att bo på landsbygden, men är rädda för att flytta ut och sakna sammanhang. Projektet vill jobba med bygg- och bogemenskaper, för att sammanhang där människor gör kreativa saker tillsammans lockar andra kreativa människor. Det finns redan något i Dalsland att bygga på, och projektet kommer att kunna förstärka den kreativa Dalslandsberättelsen.

Bygg- och bogemenskaper har sedan några år tillbaka kommit fram som en spirande, innovativ kraft inom svenska bostadsutveckling. Men rörelsen är fortfarande marginell och i Dalsland är i den i det närmaste obefintlig. Projektet hoppas väcka impulsen i Dalsland, och ge den energi och infrastruktur, så att den på sikt kan bli en naturlig del av den regionala utvecklingen.

Målbild 

- Projektet ska eftersträva att minst två nyformade lokala bygg- eller bogemenskaper är på väg att förverkligas. En grupp av intresserade utflyttare eller samflyttare har formats och en lämplig plats är identifierad med befintliga bostäder eller mark som är tillgänglig.
- Det ska finnas utarbetade förslag som hjälper till att undanröja hinder för bygglovsprocessen avseende småhus-kluster.

Hur ska projektet leva kvar efter 2024?

Vi kommer att bygga upp en digital mötesplats för att matcha intresserade med geografiska förutsättningar mm, samt där de modeller som projektet utarbetar finns tillgängliga. Denna kommer att underhållas av en kommun alternativt av Dalslands folkhögskola. De inblandade kommunerna kommer att använda modellerna för att fortsätta med nya projekt kring inflyttning och modellerna kommer även att kunna användas av andra kommuner runt omkring i Sverige.

 

Snickring av byggstomme för Tiny House.
Fotograf: Egna hem