Matchning: Utflyttare + Bygg & Bomöjligheter

Matchning

Som en del av projektet Bogemenskap Dalsland erbjuder vi ett forum för matchning mellan potentiella utflyttare/samflyttare och befintliga projekt/markägare/boendemöjligheter.

Levande landsbygd

Projektets mål är stödja en levande landsbygd genom olika former av gemenskap, primärt kopplad till boende. Men det kan också vara andra gemensamhetsprojekt till exempel gemensam odling, gemensamma verkstäder eller work-hubs/grannskapskontor.

Inventering

Vi håller på med en bred inventering av befintliga och projekterade gemenskaper runt om i Dalsland inklusive lämplig mark för odlings- småhus- eller ekoby projekt. Var finns det levande sammanhang att knyta an till som utflyttare. Finns det gamla skolor, vårdhem eller andra fastigheter som skulle lämpa sig som bogemenskaper?

Dessa olika möjligheter vill vi matcha med dig som är potentiell utflyttare/samflyttare. Välkommen att fylla i formuläret där du kan berätta mer om dina behov och dina önskemål. Både UTFLYTTARE och BOMÖJLIGHETER kommer att finnas tillgängliga online för möjlig matchning, och vi planerar även att arrangera inspirationsdagar med nätverkande, studiebesök till levande sammanhang och projekt i Dalsland mm.

Utflyttare

Fyll i formuläret där du får möjlighet att berätta vem du är, vad du har för behov och önskemål och vilka typer av projekt som intresserar dig.

Till formuläret

 

Bomöjligheter och gemenskapsprojekt

Har du en plats att erbjuda? Kanske en gård som du vill ha fler boende till? Kanske mark som du vill arrendera ut? Kanske ett sammanhang eller projekt som du vill bjuda in fler till? Fyll i formuläret och berätta mer om vad du erbjuder.

Till Formuläret

 

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.