Bogemenskaper, tiny houses och andra utflyttarprojekt i Dalsland - digitalt infomöte

Pusselbit till hus
Fotograf: 8photo, Freepik

Vi fick mycket stort gensvar på vår Utflyttarsöndag 5/11. Nu går vi vidare med en digital träff en vardagkväll för att alla ska kunna delta oavsett boendeort.

Digital infoträff

TID: Tisdag 28 nov 2023 kl 19.00 - 20.30
Anmälan + kommande info

Innehåll

Vi kommer att presentera några konkreta projekt som är på gång eller under planering. Dessutom kommer vi att skissa på några upplägg till bogemenskaper i olika delar av Dalsland som vi tror har god potential, samt inspiration från befintliga projekt i andra delar av landet.

Vilka slags projekt intresserar dig?

Mötet avslutas med en runda där alla som vill får dela vilka slags projekt/boendeformer de är intresserade av. Förhoppningsvis kan vi starta en eller flera arbetsgrupper med olika inriktning som kan titta djupare på förutsättningar för att starta projekt.

Bjuda in vänner

Bjud gärna in vänner via eventet på facebook.
https://www.facebook.com/events/3679418932337622

Matcha utflyttare och stödja projekt

Observera att Bogemenskap Dalsland inte kommer att starta några bogemenskaper i egen regi. Vår roll är mer att inventera möjligheter, sprida kunskap, matcha ihop intressenter samt att stödja projekt. I våra nätverk har vi en bred kompetens kring ägarformer, bygglov, finansiering, sociala format och processer mm.

Kommande event vinter och vår 2024

Vintern 2024 - datum ej satt
Visions- och projekthelg kring bygg-och bogemenskaper och tiny house-byar mm.  (Community lab)

Våren 2024 - datum ej satt
Utflyttardag med fokus på Färgelanda
Studiebesök på friskolor och i bygder, presentation av föreningsliv och boendemöjligheter.

Våren 2024 - datum ej satt
Utflyttardag med fokus på Bengtsfors.
Studiebesök i Fengersfors/Not Quite och i Stenebymiljön. Presentation av inspirerande projekt i bygden.

Håll dig uppdaterad


Klicka här nedan för att få inbjudan till den digitala träffen samt info om kommande event.

Anmälan + kommande info

Välkommen! 

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.