Vår 2024 - Utflyttardagar

Bil med tiny house kör mot Dalsland.

Under våren 2024 kommer vi att bjuda in till några utflyttardagar med studiebesök på olika gårdar och projektplatser.

Utflyttardag Färgelanda


Studiebesök på friskolor och i bygder samt presentation av föreningsliv och boendemöjligheter. Datum ej satt.

Utflyttardag Bengtsfors och Stenebymiljön

Studiebesök i Fengersfors/Not Quite och i Stenebymiljön. Presentation av inspirerande projekt i bygden. Datum ej satt.

Håll dig uppdaterad


Klicka här nedan för att få info utflyttardagarna samt andra m kommande event.

Anmälan + kommande info

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.