Datum kommer: Community lab - visionsverkstad för

Solrosor på fält.
Fotograf: Helena skoog

Vintern 2024 (datum ej satta) bjuder  Bogemenskap Dalsland in till ”Community Lab”. Intentionen är ett samskapat labb där vi drömmer, spånar, formulerar och grillar idéer och planer kring community – allt från öppen, fri bygemenskap via tiny housekluster och kooperativ hyresrätt till formstarka ”intentional communities” med skarp/spetsig intention hög ambitionvad gäller gemenskap

Alla som känner sig kallade är välkomna. Dessutom kommer vi att bjuda in personer som på olika sätt har stor erfarenhet av att tänka och leva community och motsvarande, för att få en spännande pool av synvinklar.

Tanken är inte att debattera fram det ”rätta” sättet att skapa community eller att just den här grupperingen ska bo lyckliga tillsammans i alla sina dagar. Snarare att få möjligheter att spegla våra egna tankar och erfarenheter med andra; förhoppningsvis personer med liknande intressen men helt andra synsätt.

Vi kommer även att ha handgriplig community-praktik i mindre skala under de här dagarna vad gäller t ex gemensam matlagning, aktiviteter mm, och där kan vi prova olika strukturer och upplägg för hur vi organiserar oss.

”Each one teach one” är en viktig princip för visionsverkstaden. Dvs att vi alla är där som jämlikar både för att dela med oss för att lära av andra på jämlik grund.

Visionsverkstaden ingår som en del av leaderprojektet Bogemenskap Dalsland. vilket gör att kostnaden kommer att bli begränsad. Någon form av dokumentation och rapportering kommer att ingå, och workshopen kommer att redovisas som ideella timmar inom projektet.

Mer information om kostnad, boende, anmälan med mer kommer framöver.

Hör gärna av dig till Magnus Skånberg om du har frågor eller göra en prelimiär anmälan. (magnus.skanberg@vgregion.se / 0768-194622)

Välkomna!

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.