Dals Långed / Stenebymiljön

Omställningskonferens 2023

Årets omställningskonferens arrangeras i år av Svenska Omställningsnätverket i samverkan med Bogemenskap Dalsland. Plats: Dals Rostock. Utfärder till intressanta projekt och platser i närområdet. Mer info kommer.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.