Uppstart av Byggverkstad i Dals Långed - öppet möte

VI VILL STARTA EN ÅTERBRUKSBASERAD BYGGVERKSTAD FÖR TINY HOUSES I DALS LÅNGED. VILL DU VARA MED?

OBS! Mötet som var planerat till torsdag 26:e okt kl 18 är INSTÄLLT. Ny info kommer.

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Bogemenskap Dalsland

Bogemenskap Dalsland är inriktat på att stödja och inspirera bygg- och bogemenskaper som ett sätt att skapa en levande landsbygd i Dalsland. Projektet finansieras av Leader Framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.