18/1 kl 18.30: Möte Förenkla inflyttning till Färgelanda kommun

Texten "Möte: Förenkla inflyttning till Färgelanda kommun" tillsammans med logotyper för Västra Götalandsregionen, Hela Sverige ska leva Fyrbodal, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Tycker du om din hembygd? Vill du att Färgelanda ska vara en aktiv och välkomnade kommun att bo i eller flytta till? Nu bjuder vi in representanter för hembygdsföreningar, samhällsföreningar och alla andra som är intresserade av dessa frågor till ett möte med Bogemenskap Dalsland och Hela Sverige ska leva.

För att göra det tydligare vad vi har att erbjuda boende och inflyttare till de olika bygderna i vår kommun, har vi startat med att alla orter i kommunen har skrivit en uppdaterad presentation som bland annat ska ligga på kommunens hemsida. Nu går vi vidare med ett möte för att arbeta vidare med olika frågor.

Mötespunkter

  • En kort presentation av projektet Bogemenskap Dalsland och Hela Sverige ska leva.
  • Vad är leadercheckar? Eivor berättar.
  • Bygderna – kort presentation. Ni berättar om era bygder.
  • Uppstart byalag?
  • Vad kan vi göra för att få inflyttare till kommunen?
  • Lediga hus/tomter? Vilka markägare är lämpliga att kontakta? Kerstin Aronsson berättar om husen i Järbo.
  • Kontaktpersoner. Förutom ni som har kommit idag, vilka fler i din bygd kan vara kontaktperson eller engagera sig på annat sätt?
Vi bjuder på kaffe och smörgås! Varmt välkomna!

Plats

Dalslands folkhögskola i Färgelanda, lokal Bibliofiket. Folkhögskolevägen 6 i Färgelanda.

Arrangörer

Bogemenskap Dalsland och Hela Sverige ska leva Fyrbodal.

 

Anmälan och frågor

Anmäl dig till Eivor (fyrbodal@helasverige.se) eller till Marianne (marianne.olsson@vgregion.se, 010-330 09 16).

Ett Leaderprojekt

Logotyper för Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Bogemenskap Dalsland finansieras av Leader framtidsbygder och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Hela Sverige ska leva

Logotyp för Hela Sverige ska leva Fyrbodal

Hela Sverige ska leva är en ideell medlemsförening för lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sin bygds bästa.