Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning för 1-årig eftergymnasial utbildning till Äventyrsguide

 

Presentation av olika delmoment i kursen

Nedanstående delmoment ingår i kursen. Utbildningen genomförs till stor del i temaveckor under året och omfattningen av de olika delmomenten framgår under respektive delmoment.

 

Friluftsteknik grund

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna egna färdigheter i grundläggande friluftsteknik under barmarksäsong. Dessa färdigheter ligger till grund för att senare kunna arbeta med grupper utomhus.

Innehåll:

Klädsel, materialval, utrustning för friluftsliv

Lägerbygge, eldning, matplanering och matlagning ute

Användning av kniv, såg och yxa

Vandring, turteknik, orientering, övernattning i tält och vindskydd

Mat, dryck och kroppens behov

Att hålla sig torr, varm och mätt oavsett väderlek

Omfattning:

Den grundläggande utbildningen sker under de två första veckorna och är huvudsakligen praktisk. Delmomentet återkommer i alla delar av utbildningen som omfattar praktiskt friluftsliv vilket innebär åtskilliga veckor under året.

Litteratur:

Uteliv på sommaren, Lars Fält

Skogsliv, Lars Fält

 

Äventyrsaktiviteter grund

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna en inblick i olika äventyrsaktiviteter/friluftsaktiviteter och hur man yrkesmässigt kan arbeta med dessa. Delmomentet ska ge en orientering som kan ligga till grund för valet av fördjupning.

Innehåll:

Deltagarna får under cirka en dag per aktivitet prova på klättring, mountainbike (MTB), havskajak, kanadensarpaddling och höghöjdsbana.

Deltagarna får information om arbetsmarknad och eventuella utbildningssystem för de olika aktiviteterna.

 

Omfattning:

Delmomentet genomförs under en temavecka.

 

Litteratur:

Branschorganisationernas kursnormer i förekommande fall

 

Vinterfriluftsliv

 

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna egna färdigheter i vinterfriluftsliv i låglandsmiljö som senare kan användas vid arbete med grupper.

 

Innehåll:

Utrustning och klädsel för vinterfriluftsliv

Friluftsteknik i vintermiljö

Skogsvintertur till fots eller med skidor/snöskor och övernattning i vindskydd.

Långfärdskridsko (om sjöis finns)

Iskunskap, säkerhetsutrustning och säkerhetsprocedurer för långfärdskridsko

 

Omfattning:

Delmomentet genomförs under minst två temaveckor.

 

Litteratur:

Uteliv på vintern, Lars Fält

Stora boken om långfärdsskridsko, Mårten Anje

 

 

Friluftssäkerhet

 

Syfte med delmomentet:

Att medvetandegöra deltagarna i olika aspekter av säkerhet gällande friluftsliv och äventyrsaktiviteter.

Att ge deltagarna tillräckliga kunskaper i första hjälpen och förebyggande säkerhetsarbete för att kunna ansvara för grupper i naturen.

 

Innehåll:

Första hjälpen kurs i terräng, inklusive hjärt- och lungräddning (NOLS WFA-kurs)

Kunskaper i förebyggande säkerhetsarbete i planering och förberedelser för de aktuella aktiviteterna. Bedömning av faktorer som deltagares förutsättningar, gruppstorlek, väderförhållanden, miljö med mera.

Utformning av säkerhetsplaner

Samverkan med organiserad räddningstjänst.

 

Omfattning:

Grundutbildning med förstahjälpen-kurs och förebyggande säkerhetsarbete genomförs under en temavecka. Tillämpning i samband med de olika

 

arrangemangen och turerna under året.

 

Litteratur:

Vildmarksmedicin, Olivia Kiwanuka

Första hjälpen i terräng, Marie Nordgren

Internt kursmaterial NOLS

 

Guidning, ledarskap och turism

 

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna goda kunskaper praktisk guidning och instruktörskap för att yrkesmässigt kunna ansvara för grupper inom sina kompetensområden.

Att ge deltagarna förståelse för gruppdynamiska processer och förstå betydelsen av god kommunikation och ett gott värdskap.

 

Innehåll:

Planering, organisation och logistik gällande turer, arrangemang och pedagogiska upplägg.

Teoretisk och praktisk undervisning i guidning/turledning - hur man hanterar en grupp.

Kommunikationsförmåga och berättarteknik

Att guida/undervisa människor från andra kulturer

Bussguidning

Värdskap och service

Hållbar turism

Teoretiska och praktiska övningar i grupp- och ledarskapsutveckling

Upplevelsebaserat lärande

Guidecertifiering enligt Sveguide och Naturguide (Nationell norm för utbildning av naturguider)

 

Omfattning:

Delmomentet genomförs dels som temaveckor, dels vävs in i andra praktiska delmoment och genomsyrar hela utbildningsåret. Total tid för delmomentet är minst 6 veckor. Förutom guideträning inom den egna gruppen läggs minst 5 hela dagar på guidepraktik med grupper utifrån.

 

Litteratur:

Guide och reseledare, Eva Erlandsson

Friluftslivets pedagogik, Britta Brügge

Det goda värdskapet, Jan Gunnarsson

 

 

Natur, kultur och historia

 

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna ökad kunskap om flora, fauna och naturmiljöer i närområdet

Att ge deltagarna ökad kunskap om kulturhistoria i närområdet

Att ge deltagarna ökad kunskap om klimat och ekologi

 

Att förbereda deltagarna för att kunna förmedla sina kunskaper till andra, exempelvis vid guidningar

 

Innehåll:

Föreläsningar och litteraturstudier

Exkursioner och utflykter, exempelvis praktisk artkännedom och ekologi

Studiebesök på museum och liknande

Praktisk träning i att guida i ett kulturlandskap

 

Omfattning:

Totalt minst två veckor i form av temaveckor samt invävt i andra praktiska delmoment

 

Litteratur:

Natur i Dalsland, Roger Olsson

 

Entreprenörskap

 

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna goda kunskaper om hur det går till att driva ett eget företag

Att ge deltagarna ökade kunskaper kring projektledning och marknadsföring

 

Innehåll:

Starta eget företag

Regelverk kring redovisning, skatter, moms och arbetsgivaransvar

Villkor för företagande, bygglovsregler, verksamheter som kräver tillstånd

Allemansrätt och markägarkontakter

Försäkringsfrågor

Projektledning

Marknadsföring, nätverkande, bokning m.m.

 

Omfattning:

Två temaveckor samt praktisk tillämpning vid egna projekt och arrangemang.

 

Litteratur:

Personligt entreprenörskap, Stefan Olsson

Skatteverkets hemsida

 

 

Delmoment valbara fördjupningar

Deltagarna har möjlighet att välja en av nedanstående fyra fördjupningar. Syftet är att ge deltagaren fördjupade kunskaper och i de fall det är möjligt nå en instruktörsnivå eller ledarnivå inom valt område. Utbildningen består av lärarledd undervisning, egen träning samt planering och genomförande av arrangemang/turer.

 

Omfattning:

Under utbildningsåret läggs minst 6 veckor på den valda fördjupningen. Dessutom tillkommer praktisk tillämpning i samband med egna projekt och arrangemang.

 

Fördjupning Klättring

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna en gedigen utbildning inom klipp- och inomhusklättring.

Att ge deltagaren den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att uppnå en instruktörsnivå inom klättring.

Att ge deltagaren den systemförståelse som är nödvändig för att kunna arbeta på höghöjdsbanor och liknande anläggningar.

 

Innehåll:

Utbildningen anpassas efter individuella förutsättningar och tidigare erfarenhet. För redan aktiva klättrare kan målet vara att uppnå nivåerna klätterledare, hjälpinstruktör eller inomhusinstruktör enligt svenska klätterförbundets (SKF) normer. Deltagare utan tidigare klättererfarenhet får en gedigen grundutbildning enligt SKF:s normer och kommer en god bit på vägen mot ett framtida instruktörskap.

Utbildningen består av instruktion/coaching, egen träning, praktik med grupper samt litteraturstudier och teoretiska uppgifter.

 

Litteratur:

Stora boken om klättring, Nils Ragnar Gustavsson

Avancerad klättring och repteknik, Nils Ragnar Gustavsson

 

Fördjupning Paddling

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna en gedigen utbildning i disciplinerna havskajak och canadensare (öppen kanot).

Att ge deltagaren den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att uppnå en instruktörsnivå eller ledarnivå inom paddling.

Innehåll:

Utifrån eventuell tidigare erfarenhet och personliga förutsättningar utbildas deltagaren i svenska kanotförbundets utbildningssystem. Vilken nivå man uppnår bestäms av tidigare erfarenhet, personliga förutsättningar och ambitionsnivå. Grundläggande säkerhetskurs får alla. För redan aktiva paddlare kan blått paddelpass samt Ledare 1 vara realistiska mål. För deltagare utan tidigare erfarenhet är grönt paddelpass ett realistiskt mål. Även kursintyg i systemet NIL (Nordisk instruktörslicens för havspaddling) erbjuds.

Utbildningen består av instruktion/coaching, turpaddling, egen träning, praktik med grupper samt litteraturstudier och teoretiska uppgifter. Målet för utbildningen sätts upp av den enskilde deltagaren.

 

Litteratur:

Stora boken om kajakpaddling, Staffan Ekholm

Path of the paddle, Bill Mason

Skogsliv, Lars Fält

 

Fördjupning Cykel

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagarna en gedigen egen färdighet i cykling, framförallt mountainbike (MTB).

Att ge deltagarna den kunskap och erfarenhet som krävs för leda grupper på olika

typer av cykelarrangemang, exempelvis guidade turer i skog och mark.

Att ge deltagarna kunskaper om hur det går till att anlägga stigar/banor för MTB samt anordna tävlingar eller andra arrangemang inom området cykelturism.

 

Innehåll:

Instruktion/coachning i bland annat teknisk färdighet, utrustning och instruktörskap.

Egen färdighetsträning

Friluftsfrämjandets ledarutbildning i MTB

Studiebesök på eventföretag, butiker m.m. inom branschen

Handledning i stigbygge och arrangemangsplanering

Utifrån eget intresse kan viss inriktning även göras mot landsväg/långtur

 

Litteratur:

Friluftsfrämjandets utbildningsmaterial

 

 

 

Fördjupning Skog och sjö

Syfte med delmomentet:

Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i friluftsteknik i skog och mark

Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i Canadensarpaddling

Att ge deltagaren fördjupade kunskaper i natur- och kulturguidning

Att förbereda deltagaren för att ansvara för grupper vid olika arrangemang i skog och mark

 

Innehåll:

Innehållet kan till stor del väljas av deltagarna och utbildningen består av såväl lärarledd undervisning som egen träning, egna projekt/turer, praktik och studiebesök. Planerade moment är:

Lägerbygge/äventyrscamp

Canadensarpaddling minst GSRT (säkerhetskurs) och grönt paddelpass, eventuellt canadensarledare 1

Enkelt friluftsliv/bush craft

Fördjupade kunskaper i natur- och kulturguidning

Planering och genomförande av långtur i skog och mark

Fiske

Timmerflotte

 

Litteratur:

Eldmat, Eric Tornblad

Path of the paddle, Bill Mason

Skogsliv, Lars Fält

Vildmarksboken, Lars Monsen

 

Extra fördjupning Skidinstruktör

 

Deltagare som har tillräcklig egen färdighet i alpin skidåkning kan även välja fördjupningen skidinstruktör. Fördjupningen består av en veckas extern utbildning

 

(SLAO steg 1). Efter godkänt resultat på denna kurs kan deltagaren söka arbete som skidlärare på alpina skidanläggningar. Denna extra fördjupningskurs läggs under en av de ordinarie fördjupningsveckorna, vilket innebär att man i så fall väljer bort en del av den ordinarie fördjupningen. Fördjupning skidinstruktör bekostas endast delvis av skolan.

 

Praktik

Under utbildningsåret ingår minst 2 veckors praktik på relevanta praktikplatser, exempelvis eventföretag, guidebyråer, kanotcentraler, höghöjdsbanor, friluftsorganisationer, friluftsbutiker, klättergym etc. Deltagarna är ansvariga för att ordna sina egna praktikplatser. Utöver de schemalagda praktikveckorna har deltagarna möjlighet att även göra praktik under lov.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-05 13:20