Allmän kurs Grund 2

En ansiktsbild på en folkhögskoledeltagare. Han lyssnar på en annan person.

Allmän kurs Grund 2 i Trollhättan erbjuder dig möjligheten att läsa in grundskolan.

Helfart, 1-2 år, Trollhättan, start 21 augusti 2023

Ansökan

OBS! Ansökan inför höstterminen 2023 är nu stängd. Varmt välkommen att söka igen nästa antagningsomgång.

Du ansöker till oss genom vår ansökningsportal SchoolSoft. Du kommer att behöva bifoga:

  • Personbevis eller bevis på samordningsnummer
  • Eventuella betyg och intyg (kan kompletteras senare om du fortfarande studerar)

Kursbeskrivning

Som deltagare på Allmän kurs Grund 2 läser du in grundskolan i en lugn atmosfär med stöttande lärare. Du studerar SO (samhällskunskap, historia, religion), NO (biologi, fysik, kemi) och svenska/svenska som andraspråk i ett sammanhållet, tematiskt grundblock. Det finns även möjlighet att välja till engelska och matte. 

Vilka ämnen ingår?

  • SO (Samhällskunskap, historia, religion)
  • NO (Biologi, fysik, kemi)
  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska (valbart)
  • Matte (valbart)

Om studier på folkhögskola

När du studerar på folkhögskola ligger ett stort fokus på att samtala och att arbeta i grupp. Att delta aktivt under lektionerna ses som en viktig del av lärandet. För att din tid på skolan ska bli så bra som möjligt har du regelbundet kontakt med en mentor. En mentor är en lärare som stöttar dig lite extra kring din studiesituation.

Tema för alla studerande

Några gånger per termin deltar de som studerar på skolan i olika teman. Temastudierna utvecklas genom ett samarbete mellan lärarna och deltagarna. Syftet är att hitta nya kunskapsfält, helt frigjorda från vanliga ämnesstrukturer. 

Efter avklarad kurs

De som fullföljt kursen får ett skriftligt intyg. I intyget står det att du har kunskaper som motsvarar grundskolans krav.

Ansökan

OBS! Ansökan inför höstterminen 2023 är nu stängd. Varmt välkommen att söka igen nästa antagningsomgång.

-

Du ansöker till oss genom vår ansökningsportal SchoolSoft. Du kommer att behöva bifoga:

  • Personbevis eller bevis på samordningsnummer
  • Eventuella betyg och intyg (kan kompletteras senare om du fortfarande studerar)

 

Kursansvariga

Läsårstider

2022-2023:
Hösttermin: 24 augusti 2022–20 december 2022
Vårtermin: 9 januari 2023–2 juni 2023

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

Kostnader Trollhättan

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men du betalar 600 kr per termin i serviceavgift. Utöver detta betalar du själv för dina böcker.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad på grundnivå från och med det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav och antagningskriterier

Förkunskapskrav: Du bör som lägst ha svenskakunskaper motsvarande SFI D.

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning