Personal i Trollhättan

Rektor
Tomas Rydsmo
tomas.rydsmo@vgregion.se
0528-758 80, 0700-82 40 27

Bitr rektor
Klang Magnus
magnus.klang@vgregion.se
0725-32 56 39

Administrativ koordinator
Karlsson Susanne
susanne.e.karlsson@vgregion.se
0520-470880

IT-ansvarig
Johan Löfgren
johan.lofgren@vgregion.se
0528-758 73, 0703-98 08 88

Kurator
Pelle Nilsson
pelleiblaskog@telia.com
0528-758 80, 0706-67 01 50

Studie och yrkesvägledare
Marita Andersson
marita.andersson@fargelanda.se
0528-567 255

Senast uppdaterad: 2018-12-18 14:00