Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kursplan Barnets rättigheter, en fördjupning via podd

Kursplan för Barnets rättigheter, en fördjupning via podd.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Det är mer än 30 år sen barnkonventionen antogs av FN, ändå saknar många i Sverige kunskap om vad rättigheterna betyder och innebär. Dalslands folkhögskola erbjuder nu i samarbete med podden Barnrättssnack en kurs om barnkonventionen. Vi djupdyker i barnrätten, konkretiserar vad artiklarna handlar om och synliggör hur olika verksamheter arbetar med barnets rättigheter.

Syfte och mål

Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Syftet med kursen är att ge ökade möjligheter för dem som arbetar med eller är engagerad i frågor som rör barn och vill fördjupa sin kunskap kring barnkonventionen. Kursen syftar även till att ge en ökad förståelse för vad barnkonventionen innebär i vardagen och för att kunna arbeta eller verka mer rättighetsbaserat i framtiden.

Målet med kursen är att:

 • erhålla bred kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter
 • ökad förståelse för lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter
 • ökad kunskap om barns situation och livsvillkor i Sverige
 • ökad förmåga att kunna koppla och använda barnrättsperspektivet och barnkonventionen i olika sammanhang
 • bredda verktygslådan för barnrättsarbete

Innehåll

Kursen innehåller ett antal moment som bygger på lyssnande av poddar, diskussioner på digitala seminarium och skriftliga reflektioner i loggbok. Fördjupningar inom olika områden kommer att erbjudas och beroende på erfarenheter i gruppen kan vi rikta innehållet mot olika intresseområden.

Block 1

 • Introduktion
 • Personer som är och har varit viktiga
 • Barnrättsperspektiv
 • Artiklarna och rättigheterna
 • Barn och barnkonventionens plats i samhället
 • Barn, idrott och kultur

Block 2

 • Konventionen är lag
 • Barnens rätt till skydd
 • Barnets röst och inflytande
 • Politik, implementering och genomförande
 • Granskning och uppföljning

Block 3

 • Barnets rätt till utbildning
 • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa
 • Barn och grupper av barn som särskilt lyfts i barnkonventionen
 • Verktyg för barnrättsarbete
 • Avslutning

Arbetssätt

Kursen ges på heldistans, kvartsfart under en termin.  

Utbildningen inleds med ett halvdagsseminarium där du får träffa poddmakarna och fortsätter sen på distans där gruppträffar varvas med självständigt arbete. Till stöd finns en kurshandledning med uppgifter och läs- och lyssningsinstruktioner. Kurslitteraturen består främst av avsnitt ur podden Barnrättssnack samt annat webbaserat material.

Intyg efter avslutad kurs

Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla delar får du ett intyg vid utbildningen slut. Intyget visar att du har uppnått kunskaper motsvarande innehållet i de kursmoment kursen omfattar.  

Behörighetskrav

Intresse för frågor om barnens rättigheter, vid många sökande prioriteras de som verkar inom socialt arbete eller har ett engagemang i en frivillighetsorganisation.  Antagningsbesked ges via uppgiven e-postadress, som angetts vid digitala ansökan.

Ansökan och antagning

Du ansöker via vår ansökningsportal SchoolSoft. Lämna intyg som styrker dina förkunskaper samt ett kortare personligt brev om varför du vill gå kursen.

Kursen är CSN-berättigad.

Senast uppdaterad: 2022-06-30 11:50