Religionskunskap 1

Kursplan för flexibel kurs i Religionskunskap 1

Krav på förkunskaper: Inga
Krav att uppfylla för behörighet: Svar på arbetsuppgifter
Tre studiebesök och skrivna rapporter om dessa.
Ett aktivt deltagande i den digitala kommunikationen över Internet.

Preliminär tidsplan:

Vecka Kursarbete
1 Information om kursen
2-4

Religionsursprung: livsfrågor, religiositet och
traditionella naturfolks religioner.

5-7 Asiatiska religioner
8-11 Adam och Evareligioner
12-13 Tro utan Gud
14-15 Nyandlighet
16-18 Etik och Moral

Mer information

Omfattning
18 veckor, ca 5 timmar / vecka inkl. eget arbete
(motsvarar 12,5% av heltidsstudier)

Kurslitteratur
Religionskunskap av Rodhe/Nylund
hos bokförlaget Almqvist & Wiksell
ISBN 91-21-16799-0

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32